دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18398      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۳ تير تعداد بازدید : 12524

آزمایشگاه عمومی | آزمایشگاه فیزیولوژی

آزمایشگاه فیزیولوژی

 

 

مطالبی که در این آزمایشگاه ارائه می شود عبارتند از :

جهت دریافت فایلها بر روی کلیک نمایید

 

آشنایی با میکروسکوپ

آشنایی با لام نئوبار

شمارش گلبول سفید و گلبول قرمز خون

مرفولوژی گلبول های سفید  

HCT

BT , CT

اسمز

فشارخون و صداهای قلب

نوار قلب

اسپیرومتری

بررسی رفلکس های عصبی

افتالموسکوپ و اتوسکوپ