دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18401      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۳ تير تعداد بازدید : 2749

آزمایشگاه عمومی | آزمایشگاه فیزیولوژی | آشنایی با میکروسکوپ

آشنایی با میکروسکوپ