دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18404      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۹ تير تعداد بازدید : 9783

آزمایشگاه عمومی | آزمایشگاه فیزیولوژی | آشنایی با لام نئوبار

آشنایی با لام نئوبار