دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18430      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۶ تير تعداد بازدید : 11132

آزمایشگاه عمومی | آزمایشگاه فیزیولوژی | شمارش گلبول سفید و گلبول قرمز خون

شمارش گلبول سفید و گلبول قرمز خون