دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18568      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ شنبه ۲۹ مهر تعداد بازدید : 742

آزمایشگاه عمومی | آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی | تریکوموناس

تریکوموناس