دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 7363-355709      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۱۴ ارديبهشت تعداد بازدید : 1003

اخبار پژوهشي | جدول زماني جلسات شوراي پژوهشي پرديس بين الملل (بررسي طرحهاي تحقيقاتي) شش ماهه اول سال 1398

جدول زماني جلسات شوراي پژوهشي پرديس بين الملل (بررسي طرحهاي تحقيقاتي) شش ماهه اول سال 1398
-

بسمه تعالی

جدول زماني جلسات شوراي پژوهشي پرديس بين الملل (بررسی طرحهای تحقیقاتی)

شش ماهه اول سال 1398

ردیف

روز

تاریخ

1

سه شنبه

1398/02/24

2

سه شنبه

1398/04/25

3

سه شنبه

1398/07/02

 

 

*با توجه به بررسی اولیه طرحهای تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشکده لازم است مجریان محترم  طرحهای خود را 20 روز زودتر از تاریخهای ذکر شده ارسال نمایند.

*ضروریست مجریان محترم در تدوین و ارسال طرحهای تحقیقاتی دقت لازم را داشته باشند. طرحهای ارسالی ناقص و غیر مرتبط از دستور کار خارج خواهند شد.