دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 7367-355915      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد تعداد بازدید : 643

اخبار و اطلاعات | تقویم آموزشی دروس زبان ترم تابستان سال تحصیلی 98-1397

تقویم آموزشی دروس زبان ترم تابستان سال تحصیلی 98-1397
-

تقویم آموزشی دروس زبان ترم تابستان سال تحصیلی 98-1397 به شرح ذیل  اعلام میگردد.

- شروع کلاسها  : شنبه 98/4/29     

- پایان کلاسها : چهارشنبه 98/5/30

- برگزاری آزمون ها : از دوشنبه  98/6/4 لغایت چهارشنبه  98/6/6

- مکان برگزاری کلاسها و آزمون ها متعاقبا اعلام می گردد.

برنامه دروس زبان در تابستان 1398
 
کلاس روز کلاس ساعت کلاس
زبان عمومی دکتری
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
10-13
زبان واژه شناسی داروسازی
سه شنبه
چهارشنبه
10-13
زبان تخصصی داروسازی
سه شنبه
چهارشنبه
13-16

 

 

*حذاقل تعذاد 10 دانشجو جهت تشکیل کلاس الزامی می باشد.
*دروس تخصصی تمامی رشته ها برای دانشجویان ورودی سال 96 و قبل از آن ارائه می گردد.( رعایت این مورد صرفا شامل دانشجویان داوشگاه علوم پزشکی تهران می باشذ.)