دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18998-355962      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۸ تير تعداد بازدید : 518

برگزاری مراسم دفاعیه | برگزاری مراسم دفاعیه خانم سارا عشایر سلطانی

برگزاری مراسم دفاعیه خانم سارا عشایر سلطانی
-

 

جلسه دفاعيه دانشجو  سارا عشایر سلطانی با عنوان سنتز و شناسایی نقاط کوانتومی مگنتو فلور سانسی کربنی جدید بر پایه متونین جهت تصویر برداری  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده و اساتید راهنما جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی و جناب آقای دکتر شفیعی اردستانی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز سه شنبه مورخ 1398/4/18 ساعت 14  برگزار گردید.