دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 7367-356042      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد تعداد بازدید : 462

اخبار و اطلاعات | دومین جلسه ژورنال کلاب کمیته علمی دانشکده

دومین جلسه ژورنال کلاب کمیته علمی دانشکده
-

 

 

  دومین جلسه ژورنال کلاب کمیته علمی دانشکده،با موضوع SIRNA ، روز شنبه مورخ 98/5/12 با ارائه جناب آقای موسوی در محل آمفی تئاتر دانشکده برگزار شد.