دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 7363-356093      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۵ شهريور تعداد بازدید : 795

اخبار پژوهشي | درج فایل متنی پایان نامه در سامانه پژوهشیار قبل از دفاع

درج فایل متنی پایان نامه در سامانه پژوهشیار قبل از دفاع
-

 

با توجه به نامه معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه، درج فایل کامل متنی پایان نامه در سامانه پژوهشیار و ارائه گواهی آن قبل از دفاع الزامی می باشد. لذا دانشجویان محترم بعد از درج فایل مربوطه در بخش ضمائم سامانه پژوهشیار ، جهت دریافت گواهی مربوطه به امور پژوهشی دانشکده مراجعه نمائید.