دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18998-356116      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ شهريور تعداد بازدید : 513

برگزاری مراسم دفاعیه | برگزاری مراسم دفاعیه خانم هیوا بابانیا

برگزاری مراسم دفاعیه خانم هیوا بابانیا
-

 

جلسه دفاعيه دانشجو  هیوا بابانیا با عنوان سنتز مشتقات   سینامیک اسید به منظور دست یابی به اثرات  ضد سرطان طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی  ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز چهارشنبه مورخ 1398/6/13 ساعت 13:30  برگزار گردید.