دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 16104-356129      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۷ شهريور تعداد بازدید : 393

اطلاعيه هاي آموزشي | عدم برگزاری کلاس کنترل مسمومیت در تاریخ 98/6/24

عدم برگزاری کلاس کنترل مسمومیت در تاریخ 98/6/24
-

 

کلاس کنترل مسمومیت روز یکشنبه مورخ 98/6/24 برگزار نمیگردد.