دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 16104-356355      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر تعداد بازدید : 420

اطلاعيه هاي آموزشي | تاریخ حذف اضطراری

تاریخ حذف اضطراری
-

زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی: از شنبه 98/9/16 لغایت سه شنبه 98/9/19 می باشد.

تقویم آموزشی