دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 7363-356440      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۱ دي تعداد بازدید : 655

اخبار پژوهشي | تغيير تاريخ برگزاري جلسه شوراي پژوهشي پايان نامه ها در ماه بهمن

تغيير تاريخ برگزاري جلسه شوراي پژوهشي پايان نامه ها در ماه بهمن
قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم

 

تاریخ برگزاری جلسه شورای پژوهشی پایان نامه ها در ماه بهمن از 98/11/21 به 98/11/7 تغییر پیدا کرد.