دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 16104-356559      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۱۹ بهمن تعداد بازدید : 367

اطلاعيه هاي آموزشي | عدم برگزاری کلاس ایمونولوژی نظری در تاریخ 98/11/20

عدم برگزاری کلاس ایمونولوژی نظری در تاریخ 98/11/20
-

 

کلاس ایمونولوژی نظری روز یکشنبه مورخ 98/11/20 برگزار نمی گردد.