دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18998-356957      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر تعداد بازدید : 190

برگزاری مراسم دفاعیه | برگزاری مراسم دفاعیه آقای فراز کاظم زاده ارسی

برگزاری مراسم دفاعیه آقای فراز کاظم زاده ارسی
-

جلسه دفاعيه دانشجو فراز کاظم زاده با عنوان سنتز مشتقات جدید بر پایه پیریدازین به منظور دستیابی به ترکیبات مهار کننده آلفا- گلوکوزیداز طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، اساتید راهنما جناب آقای دکتر فرومدی و آقای دکتر پیرعلی همدانی و هيئت داوران  روز چهارشنبه مورخ 1399/8/5  برگزار گردید.