کد: 7309-338006      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت    تعداد بازدید : 3539

دومین دوره آموزشی طراحی و توسعه سیستم فارماکوویژیلانس در شرکت های دارویی

این دوره 7 فاز مختلف سیستم فارماکوویژیلانس را (مطابق با شکل) هدف قرار داده، اهداف آموزشی زیر را دنبال می نماید: - یادگیری اصول پایه فارماکوویژیلانس - آگاهی از قوانین کشوری و بین المللی فارماکوویژیلانس ...

 اهداف دوره: این دوره 7 فاز مختلف سیستم فارماکوویژیلانس را (مطابق با شکل) هدف قرار داده، اهداف آموزشی زیر را دنبال می نماید: - یادگیری اصول پایه فارماکوویژیلانس - آگاهی از قوانین کشوری و بین المللی فارماکوویژیلانس - یادگیری تعاریف مورد استفاده در فارماکوویژیلانس - یادگیری طراحی و برنامه ریزی فارماکوویژیلانس در شرکت های دارویی - یادگیری روشهای شناسایی و ارزیابی گزارشهای عوارض و اشتباهات دارویی توسط شرکت های دارویی - یادگیری روش تهیه پرونده های PSUR و PBRER توسط شرکت های دارویی - یادگیری روشهای اطلاع رسانی و برقراری ارتباط در فارماکوویژیلانس توسط شرکت های دارویی
اطلاعات بیشتر در: http://www.clinicalpharmacy.ir/Upload/Modules/News/ImageGallery1611/Final%20Course%20Plan_second%20training%20course.pdf

نظر شما :
captcha
Close