کد: 7324      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۶ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر    تعداد بازدید : 6499

بخشهای کتابخانه

کتابخانه دانشکده داروسازی پردیس بین الملل از چهار بخش، امانت، سازماندهی منابع، اطلاع رسانی و دیداری- شنیداری به شرح زیر تشکیل شده است.

بخش امانت

این بخش وظیفه ارائه خدمات به اعضای کتابخانه (اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان) را انجام می دهد.
همه امور مربوط به امانت به صورت رایانه ای انجام می گیرد.

 

بخش سازماندهی منابع

این بخش در راستای اهداف خود موظف به سازماندهی و آماده سازی منابع و مواد اطلاعاتی دانشکده است.

از جمله فعالیتهای این بخش:

انجام عملیات فهرستنویسی، رده بندی، و آماده سازی کلیه منابع موجود درکتابخانه.

 

بخش اطلاع رسانی

خدمات ارائه شده در این بخش عبارت است از:

  • آموزش استفاده از پایگاه های اطلاعاتی به مراجعین؛
  • تهیه کتابچه های آموزشی جهت راهنمایی و هدایت مراجعین در استفاده از منابع رایانه ای ؛
  • آموزش کارورزان در استفاده از منابع مرجع الکترونیکی و بانکهای اطلاعاتی؛
  • تشکیل کلاسهای آموزشی برای دانشجویان جهت جستجو در کتابخانه الکترونیک با استفاده از استراتژِ های جستجو؛
  • ارائه خدمات آگاهی رسانی جاری به اعضاء هیات علمی و دانشجویان؛

مجموعا تعداد سیستم های کامپیوتری جهت استفاده دانشجویان در کتابخانه، 30 سیستم می باشد.

تاکنون امکان دسترسی به شبکه WiFi در کتابخانه و بطور کلی کلی فضای دانشکده فراهم نگردیده است.

بخش دیداری شنیداری

با توجه به اهداف و وظایف کتابخانه های دانشگاهی که به طور عمده با فرآیندهای آموزشی، پژوهشی مرتبط است و مهمترین کارکرد این نوع کتابخانه ها اشاعه اطلاعات و دانش می باشد، باید بر منابعی تاکید کند که بتواند اهداف مذکور را برآورده سازد. در این زمینه هسته اصلی منابع را کتابها که مرتبط با رشته های مختلف هستند، تشکیل می دهد. پس از ایجاد چنین هسته ای از منابع ، کتابخانه به منابع جامع و کاملی نیاز دارد تا بتواند به فرآیندهای پژوهشی کمک کند. به همین دلیل مجموعه مواد دیداری و شنیداری در کتابخانه های دانشگاهی از اهمیت فراوانی برخوردار است و در بسیاری از مراکز آموزشی و پژوهشی به عنوان وسیله کمک آموزشی کاربرد فراوان دارند و به دلیل استفاده از صوت و تصویر در انتقال و درک مطالب آموزشی بسیار موثرند. همچنین از آنها در فعالیتهای پژوهشی جهت مستند ساختن فرآیند پژوهش، آموزش و نگهداری سوابق استفاده می شود.

برای دستیابی به اهداف ذکر شده، کتابخانه داروسازی در اول اردیبهشت ماه سال 1389 بخشی را با عنوان بخش منابع دیداری و شنیداری تاسیس نموده است و آماده ارائه خدمات به نیازهای آموزشی و پژوهشی اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه می باشد.

 

معرفی بخش پایان نامه ها

با توجه به دفاع اولین دوره دانشجویان داروسازی و  ارائه اولین پایان نامه های دانشکده به کتابخانه، بخش پایان نامه ها در مهرماه 1392 راه اندازی گردید که آماده ارائه خدمات به کاربران عزیز می باشد.

 

نظر شما :
captcha
Close