دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کتابخانه دانشکده داروسازی
کد : 7265      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۲ آذر تعداد بازدید : 6441

ساعت کاری

ساعت کاری

:: ساعت کاری کتابخانه جهت ارائه کلیه خدمات اعم از امانت، مطالعه و مخزن شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 15:30 بعدازظهر می باشد.

در زمان های خاص از قبیل فصل امتحانات این زمان 2 ساعت افزایش پیدا می کند.