دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کتابخانه دانشکده داروسازی
کد : 7309-355338      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي تعداد بازدید : 435

اخبار کتابخانه | دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین

دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین
مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دارای 15 امتیاز بازآموزی

17 لغایت 19 بهمن 1397

آدرس وب سایت: www.pharmacyupdates.com