دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کتابخانه دانشکده داروسازی
کد : 7309-355469      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند تعداد بازدید : 183

اخبار کتابخانه | 1st FIP Regional Conference for the Eastern Mediterranean

1st FIP Regional Conference for the Eastern Mediterranean
25- 26 April 2019 Amman, Jordan