دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کتابخانه دانشکده داروسازی
کد : 7309-356268      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۲ آبان تعداد بازدید : 353

اخبار کتابخانه | بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاونت آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۲۸-۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹ در شهر تهران برگزار میگردد.

 

این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محور های این همایش:

  • تبادل نظر و هم اندیشی در مورد عمده ترین چالش های پیش روی توسعه آموزش علوم پزشکی کشور
  • معرفی فعالیت های نوآورانه و پژوهش های آموزشی انجام شده در کشور
  • آشنایی با تازه های علم آموزش پزشکی و تجارب بین المللی در این حوزه
  • ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت های دست اندرکاران حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی در سطح ستادی و دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور