کد: 5872-350208      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱ شهريور    تعداد بازدید : 7402

شهریه های آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه در سال تحصیلی 95-94 اعلام شد

پردیس بین الملل دانشگاه طبق روال هر سال در آغاز سال تحصیلی جدید (95-94) شهریه سنواتی رشته ها و مقاطع مختلف را جهت آگاهی داوطلبان به تحصیل و دانشجویان مشغول به تحصیل اعلام کرد.

لازم به ذکر است افزایش شهریه ها در سال تحصیلی جدید به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای دانشجویان جدیدالورود با وجود بالا رفتن هزینه ها و مجاز بودن دانشگاه علوم پزشکی تهران به اخذ هزینه ها به قیمت تمام شده خدمات و ارزش افزوده، حداقل ممکن در نظر گرفته شده است.

بی شک اعتبار دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارائه خدمات آموزشی به اساتید و هیئت علمی برجسته آن وابسته است و  این دانشگاه تلاش می کند فضا و امکانات لازم را برای داوطلبان جدید و دانشجویان در حال تحصیل در پردیس بین الملل فراهم کند.

 

جداول نرخ های جدید شهریه آموزشی

 

 

هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي تهران در جلسه روز يكشنبه مورخ 1394/05/11 با دريافت شهريه از دانشجويان پرديس بين‌الملل در سال تحصيلي 95-1394 به شرح ذيل موافقت نمود:

1)      شهريه آموزشي سالانه مقطع دكتري عمومي شامل رشته هاي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مقاطع PhD, كارشناسي ارشد و کارشناسي شامل تمامي رشته هاي تحصيلي مربوط به دانشجويان جديد الورود (دانشجويان ورودي سال 94) و دانشجويان سنوات گذشته طبق جدول ذيل پيشنهاد مي گردد:  

جدول شهريه هاي آموزشي سالانه سال تحصيلي 95-94

 

 

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

مبلغ شهريه آموزشي( ريال )

دكتراي عمومي

پزشكي

250/000/000

داروسازي

228/500/000

دندانپزشكي

268/000/000

Ph. D

تمامي رشته هاي تحصيلي

162/000/000

كارشناسي ارشد

تمامي رشته هاي تحصيلي

104/500/000

کارشناسي

تمامي رشته هاي تحصيلي

93/500/000

 
 
2)      شهريه دانشجويان سنوات گذشته مقطع دكتراي عمومي كه تابع نظام ترمي واحدي هستند، به تفكيك شهريه هر واحد نظري و عملي و به شرح جدول ذيل تعيين مي گردد :
          2-1) شهريه نظام ترمي واحدي در نيمسال هاي تحصيلي قبل از آزمون جامع علوم پايه :
 
جدول شهريه هاي آموزشي ترمي واحدي در نيمسال هاي تحصيلي قبل از آزمون جامع علوم پايه سال تحصيلي 95-94
 
 
 

رشته تحصيلي

مبلغ شهريه ثابت آموزشي هر نيمسال تحصيلي(ريال)

شهريه هر واحد نظري در هر نيمسال تحصيلي(ريال)

شهريه هر واحد عملی در هر نيمسال تحصيلي(ريال)

پزشكي

29/000/000

3/750/000

6/200/000

داروسازي

27/000/000

دندانپزشكي

33/500/000

 
        2-2) شهريه نظام ترمي واحدي در نيمسال هاي تحصيلي بعد از آزمون جامع علوم پايه
 
جدول شهريه هاي آموزشي ترمي واحدي در نيمسال هاي تحصيلي بعد از آزمون جامع علوم پايه سال تحصيلي 95-94
 
 

رشته تحصيلي

مبلغ شهريه ثابت آموزشي هر نيمسال تحصيلي(ريال)

شهريه هر واحد نظري در هر نيمسال تحصيلي(ريال)

شهريه هر واحد عملي در هر نيمسال تحصيلي(ريال)

پزشكي

30/000/000

4/700/000

7/600/000

داروسازي

28/000/000

4/400/000

7/000/000

دندانپزشكي

33/500/000

5/500/000

8/000/000

 
3)      شهريه دانشجويان سنوات گذشته مقطع کارشناسي و كارشناسي ارشد كه تابع نظام ترمي واحدي هستند براي تمامي رشته هاي تحصيلي و همچنين شهريه ثابت آموزشي هر نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقطع PhD كه تابع شرايط خاص آموزشي مي گردند به شرح جدول ذيل پيشنهاد مي‌گردد:
 
 
جدول شهريه هاي آموزشي ترمي واحدي تمامي رشته هاي مقطع کارشناسی،كارشناسي ارشد و مقطع  PhDسال تحصيلي 95-94
 

 

مقطع تحصيلي

مبلغ شهريه ثابت آموزشي هر نيمسال تحصيلي(ريال)

شهريه هر واحد نظري در هر نيمسال تحصيلي(ريال)

شهريه هر واحد عملي در هر نيمسال تحصيلي(ريال)

کارشناسي

9/600/000

4/000/000

5/600/000

كارشناسي ارشد

11/000/000

4/500/000

6/300/000

PhD

20/700/000

--

--

 
 

4)      شهريه آموزشي نيمسال تابستاني در سال تحصيلي 95-94، با توجه به اعلام شهريه‌هاي آموزشي سال تحصيلي 95-94 و منطبق با نظامنامه شهريه‌هاي آموزشي پرديس بين الملل محاسبه و ملحوظ مي‌گردد.

 

توجه: بديهی است قوانين و مقررات پرداخت شهريه های آموزشي منطبق با مفاد نظام نامه شهريه های آموزشی پرديس بين الملل اجرا و عملياتی ميگردد.

 

Close