کد: 5872-350274      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۸ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۸ شهريور    تعداد بازدید : 3554

قابل توجه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی

بدین وسیله به اطلاع می رساند با توجه به ماده 50 آئین نامه آموزشی که تصریح به حضور تمام وقت دانشجویان مقطع دکترای تخصصی در طول تحصیل دارد، می بایست:

آن دسته از دانشجویانی که در استخدام دستگاه های دولتی بوده ( بدون توجه به سهمیه ورودی ) تحت هر شرایطی ملزم به ارائه حکم ماموریت آموزشی صرفا تمام وقت و یا مرخصی بدون حقوق در طول تحصیل می باشند. لذا خواهشمند است دانشجویان استخدامی در دستگاه های دولتی هر چه سریعتر حکم ماموریت آموزشی و یا مرخصی بدون حقوق خود را به این معاونت ارسال نمایند. در غیر این صورت از ادامه تحصیل دانشجویان مذکور جلوگیری به عمل می آید.

Close