دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت امور دانشجویان بین الملل
کد : 5872-350274      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۸ شهريور تعداد بازدید : 3493

اخبار و اطلاعیه | قابل توجه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی

قابل توجه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی
بدین وسیله به اطلاع می رساند با توجه به ماده 50 آئین نامه آموزشی که تصریح به حضور تمام وقت دانشجویان مقطع دکترای تخصصی در طول تحصیل دارد، می بایست:

آن دسته از دانشجویانی که در استخدام دستگاه های دولتی بوده ( بدون توجه به سهمیه ورودی ) تحت هر شرایطی ملزم به ارائه حکم ماموریت آموزشی صرفا تمام وقت و یا مرخصی بدون حقوق در طول تحصیل می باشند. لذا خواهشمند است دانشجویان استخدامی در دستگاه های دولتی هر چه سریعتر حکم ماموریت آموزشی و یا مرخصی بدون حقوق خود را به این معاونت ارسال نمایند. در غیر این صورت از ادامه تحصیل دانشجویان مذکور جلوگیری به عمل می آید.