گلستان سعدی اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
با ارائه گزارش فعالیت¬های کمیته¬های کانون ابن سینا/ دانشجویان برتر بین الملل دانشگاه برای چهارمین بار گردهم آمدند
با ارائه گزارش فعالیت¬های کمیته¬های کانون ابن سینا/ دانشجویان برتر بین الملل دانشگاه برای چهارمین بار گردهم آمدند
چهارمین گردهمایی دانشجویان برتر بین‌الملل دانشگاه (اعضای کانون ابن‌سینا) با ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیته‌های زیرمجموعه برگزار شد.
شرایط و ضوابط بیمه درمانی دانشجویان خارجی پردیس بین الملل اعلام شد
شرایط و ضوابط بیمه درمانی دانشجویان خارجی پردیس بین الملل اعلام شد
شرایط و ضوابط بیمه پایه کشوری و حمایت های درمانی بیمارستان های دانشگاه برای دانشجویان بین الملل اعلام شد
هجدهمین کمیته اجرایی شورای فرهنگی بین‌الملل دانشگاه با بررسی راهکارهای نشاط اجتماعی دانشجویان بین‌الملل و تعاملات بیشتر میان دانشجویان خارجی و ایرانی برگزار شد.
هجدهمین کمیته اجرایی شورای فرهنگی بین‌الملل دانشگاه با بررسی راهکارهای نشاط اجتماعی دانشجویان بین‌الملل و تعاملات بیشتر میان دانشجویان خارجی و ایرانی برگزار شد.
هجدهمین کمیته اجرایی شورای فرهنگی بین‌الملل دانشگاه با بررسی راهکارهای نشاط اجتماعی دانشجویان بین‌الملل و تعاملات بیشتر میان دانشجویان خارجی و ایرانی برگزار شد.
جلسه و انتخابات مجمع کمیته بین‌الملل دانشجویی دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه و انتخابات مجمع کمیته بین‌الملل دانشجویی دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه و انتخابات کمیته دانشجویی فعالیت های بین‌الملل دانشکده پزشکی برگزار و از اعضای فعال و هسته مرکزی قدردانی شد.
دوره‌ آموزش مجازی «ایران مثبت ۴۰»
دوره‌ آموزش مجازی «ایران مثبت ۴۰»
انقلاب اسلامی ایران، با انقلاب سال ۵۷ مردم ایران، به پایان نرسید، بلکه آغاز شد. هم اکنون، این انقلاب، به مثابه موجودی زنده، دوران رشد و کمال خود را طی می کند و نهال دیروز، امروز به درختی جوان و پر هیبت تبدیل شده است و در گام دوم رشد خود، به دنبال دادن میوه ی دولت و جامعه انقلابی است.
Close