کد: 7509-338739      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۵ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۵ خرداد    تعداد بازدید : 1785

گزارش فعاليت هاي دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل منتشر شد

گزارش فعاليت هاي حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال تحصيلي 93 - 92 منتشر شد.

معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس بینالملل، در راستاي همسویی با رسالتهای تحقیق، پژوهش و علمآموزی دانشگاه، به فرهنگ سازی،حفظ و اشاعه شعائر اسلامی و اعتقادی، رشد و پرورش دانشجویان فرهیخته و مومن جهت ورود موفقیتآمیز به جامعه پس از تحصیل و همچنین افزایش روحیه نشاط و شادابی در دوران تحصیل میپردازد

فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه دانشجوئی با هدف ایجاد انسجام و هدفمندی در بهرهمندی مناسب دانشجویان از اوقات فراغت در سطح دانشگاه، فرصتی مناسب در راستای  ساماندهی و بسترسازی فرآیند تربیتی دانشگاه  در جهت ایجاد خلاقیت، تجربه گروهی، نشاط و شادابی در بین دانشجویان است.

گزارش حاضر تصویری از طرحها و برنامههای اجرا شده توسط معاونت دانشجوئی، فرهنگی و زیر مجموعههای آن در سال تحصیلی 92-93 در واحدهای تابعه پردیس بینالملل دانشگاه علوم پزشکی تهران  شامل پردیس کیش، دانشکدههای مستقر در تهران شامل دانشکده داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی میباشد.

نکته قابل توجه حضور پرشور همراه با شادابی و همکاری صمیمانه دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه  است که اگرهمفکری  و همیاری این عزیزان نبود هرگز اهداف مورد نظر تحقق نمییافت.

معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل، ضمن تشکر از تمامی مسئولین محترم پردیس و معاونت بین الملل و همچنین همکاران گرامی معاونت دانشجوئی وفرهنگی، از کلیه دانشجویان عزیز که در امر برنامه ریزی و اجرای فعالیتها که منجربه گزارش حاضر گردیده است؛ تشكر مي نمايد.

براي دريافت فايل كليك كنيد

 

 

نظر شما :
captcha
Close