جستجو:        
تعداد رکورد:920
مراسم جشن عید سعید قربان در خوابگاه های دانشجویان بین الملل برگزار شد
۱۳۹۹ شنبه ۱۱ مرداد
مراسم جشن عید سعید قربان در خوابگاه های دخترانه و پسرانه دانشجویان بین الملل دانشگاه برگزار شد
مراسم جشن عید سعید قربان در خوابگاه های دانشجویان بین الملل برگزار شد
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در خوابگاه دخترانه نیلو برگزار شد.
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام با حضور دانشجویان دختر پردیس بین الملل از ساعت 20 الی21 چهارشنبه 11 تیر ماه 99 در محل نمازخانه خوابگاه نیلو برگزار شد.
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در خوابگاه دخترانه نیلو برگزار شد.
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در خوابگاه دخترانه نرگس برگزار شد.
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام با حضور دانشجویان دختر پردیس بین الملل از ساعت 21 الی22 چهارشنبه 11 تیر ماه 99 در محل نمازخانه خوابگاه نرگس برگزار شد.
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در خوابگاه دخترانه نرگس برگزار شد.
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در خوابگاه پسرانه دمشق برگزار شد.
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام با حضور دانشجویان پسر پردیس بین الملل از ساعت 21 الی22 چهارشنبه 11 تیر ماه 99 در محل نمازخانه خوابگاه پسرانه دمشق برگزار شد.
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در خوابگاه پسرانه دمشق برگزار شد.
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در خوابگاه پسرانه حجت دوست برگزار شد.
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام با حضور دانشجویان پسر پردیس بین الملل از ساعت 18 الی19:30 چهارشنبه 11 تیر ماه 99 در محل خوابگاه پسرانه حجت دوست برگزار شد.
مراسم جشن سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در خوابگاه پسرانه حجت دوست برگزار شد.
مراسم عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در خوابگاه دخترانه نرگس برگزار شد.
۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير
مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور دانشجویان دختر پردیس بین الملل روز سه شنبه 27 خرداد ماه 99 در محل نمازخانه خوابگاه نرگس برگزار شد.
مراسم عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در خوابگاه دخترانه نرگس برگزار شد.
مراسم عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در خوابگاه پسرانه حجت دوست برگزار شد.
۱۳۹۹ دوشنبه ۲ تير
مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور دانشجویان پسر پردیس بین الملل در محل خوابگاه پسرانه حجت دوست برگزار شد.
مراسم عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در خوابگاه پسرانه حجت دوست برگزار شد.
مراسم عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در خوابگاه دخترانه نیلو برگزار شد.
۱۳۹۹ دوشنبه ۲ تير
مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور دانشجویان دختر پردیس بین الملل در محل نمازخانه خوابگاه نیلو برگزار شد.
مراسم عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در خوابگاه دخترانه نیلو برگزار شد.
مراسم عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در خوابگاه پسرانه دمشق برگزار شد.
۱۳۹۹ شنبه ۳۱ خرداد
مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور دانشجویان پسر پردیس بین الملل در محل نمازخانه خوابگاه پسرانه دمشق برگزار شد.
مراسم عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) در خوابگاه پسرانه دمشق برگزار شد.
با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه/دانشجویان بین‌المللی برگزیده مسابقات ویژه ماه مبارک رمضان تقدیر شدند
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۵ خرداد
دانشجویان بین‌الملل برگزیده مسابقات ویژه ماه مبارک رمضان معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس بین‌الملل، مورد تقدیر قرار گرفتند.
با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه/دانشجویان بین‌المللی برگزیده مسابقات ویژه ماه مبارک رمضان تقدیر شدند
Close