معاونت آموزشي پرديس بين الملل تحصیلات تکمیلی
مراسم بازگشایی مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی
مراسم بازگشایی مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان جدید الورود می رساند مراسم بازگشایی مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی پردیس بین الملل در روز ...
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران - فرایند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران - فرایند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
بدينوسيله به اطلاع مي رساند كليه دانشجويان پرديس بين الملل به دنبال انجام فرآيند پرداخت شهريه هاي آموزشي موظفند در تاريخ هاي اعلام شده از سوي معاونت محترم آموزشي دانشگاه ...
قابل توجه دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران
قابل توجه دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران
فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
اعلام برنامه آموزشی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
اعلام برنامه آموزشی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان جدید الورود رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری می رساند:
قابل توجه كليه دانشجويان علوم آزمايشگاهي مقطع كارشناسي ورودي 942
قابل توجه كليه دانشجويان علوم آزمايشگاهي مقطع كارشناسي ورودي 942
بدينوسيله تاريخ نهايي امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 96 - 95 به اطلاع كليه دانشجويان علوم آزمايشگاهي ...
Close