معاونت آموزشي پرديس بين الملل تحصیلات تکمیلی
پیرو اطلاعیه برگزاری کارگاه ھای "روش سخنرانی تعاملی و موثر" و "مھارت برقراری ارتباط موثر"
پیرو اطلاعیه برگزاری کارگاه ھای "روش سخنرانی تعاملی و موثر" و "مھارت برقراری ارتباط موثر"
پیرو اطلاعیه برگزاری کارگاه های " روش سخنرانی تعاملی و موثر " و " مهارت برقراری ارتباط موثر " به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند ...
تقويم آموزشي سال تحصيلي 97- 96
تقويم آموزشي سال تحصيلي 97- 96
بدینوسیله تقويم آموزشي سال تحصيلي 97- 96 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام می گردد.
برنامه امتحانات مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی ( تکمیل ظرفیت )نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
برنامه امتحانات مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی ( تکمیل ظرفیت )نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
تاریخ امتحانات مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 ...
برگزاری کارگاه های "روش سخنرانی تعاملی و موثر" و "مهارت برقراری ارتباط موثر"
برگزاری کارگاه های "روش سخنرانی تعاملی و موثر" و "مهارت برقراری ارتباط موثر"
دفتر مطالعات و توسعه آموزش پردیس بین الملل برگزار می کند ...
نخستین کارگاه آموزشی SPSS ویژه دانشجویان بین الملل دانشگاه برگزار شد.
نخستین کارگاه آموزشی SPSS ویژه دانشجویان بین الملل دانشگاه برگزار شد.
معاونت آموزشی پردیس بین‌الملل دانشگاه نخستین کارگاه آموزشی SPSS ویژه دانشجویان بین‌الملل را در دانشکده پزشکی برگزار کرد.
Close