عید سعید فطر معاونت آموزشي پرديس بين الملل تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 942 و رشته پرستاری ورودی 952
قابل توجه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 942 و رشته پرستاری ورودی 952
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 942 و رشته پرستاری ورودی 952 می رساند ...
اعلام برنامه آموزشی هفته اول دانشجویان تکمیل ظرفیت رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری
اعلام برنامه آموزشی هفته اول دانشجویان تکمیل ظرفیت رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری
بدینوسیله برنامه آموزشی هفته اول دانشجویان تکمیل ظرفیت رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس بین الملل در نیمسال دوم ...
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ( رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری) آزمون سراسری (تکمیل ظرفیت)سال 1395 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ( رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری) آزمون سراسری (تکمیل ظرفیت)سال 1395 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
بدینوسیله اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ( رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری) آزمون سراسری سال 1395 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران...
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 942
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 942
بدینوسیله محل امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 942 به شرح ذیل اعلام می گردد.
قابل توجه دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 952
قابل توجه دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 952
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 952 می رساند ...
Close