برنامه آموزش الکترونیک رشته علوم آزمایشگاهی

هفته اول بهمن ماه

 

آموزش الکترونیک

نام استاد

نام درس

ردیف

 ثبت در سیستم سامانه نماد مجازی 

سرکار خانم دکتر عین الهی

مقدمات آزمایشگاه

1

ثبت در سیستم سامانه نماد مجازی

جناب آقای دکتر چنگیزی

فیزیک حیاتی

2

مطالعه فصل چهارم و پنجم

سرکار خانم مرادی

روانشناسی

3

متعاقباً اعلام میگردد

سرکار خانم باقری

فیزیک عمومی

4

 

ثبت در سیستم سامانه نماد مجازی

1-2-3 pdf فایل

 

 

سرکار خانم دکتر ستاره

شیمی عمومی

5

فایل صدا

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)

 

فایل تصویر

 

گروه آناتومی

 

 

آناتومی

 

6

مطالعه و پژوهش فصل دو. فصل سه : اخلاق نقد ص 79 تا 95

حاج آقا طباطبایی

اخلاق اسلامی

7


.جهت دانلود فایل بر روی آن کلیک کنیدenlightened

Close