اخبار و اطلاعیه

جستجو:        
تعداد رکورد:302
قابل توجه دانشجویان پرستاری و علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ بهمن
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ...
قابل توجه دانشجویان پرستاری و علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 942 ، 952 و 962
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
بدينوسيله به اطلاع دانشجويان پردیس بین الملل مي رساند ...
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی  ورودی 942 ، 952 و 962
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری پردیس بین الملل
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۱ بهمن
بدینوسیله مکان کلاس های دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری اعلام می گردد..
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری پردیس بین الملل
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ بهمن
احتراما بدینوسیله مکان و شماره تماس آموزش پردیس بین الملل اعلام می گردد...
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل
قابل توجھ تمامي دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکي تھران فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی...
۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن
قابل توجه تمامي دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی97-96...
قابل توجھ تمامي دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکي تھران فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی97-96
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تھران - فرایند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحص...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۷ دي
فرایند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تھران - فرایند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
اطلاعیه فوری - مهم
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ آذر
قابل توجه دانشجويان پرديس بین الملل ...
اطلاعیه فوری - مهم
برنامه امتحانات مقطع کارشناسی رشته ھای پرستاری و علوم آزمایشگاھی نیمسال اول سال تحصیلی 97- 96
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ آذر
تاریخ امتحانات مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول 97-96 ...
برنامه امتحانات مقطع کارشناسی رشته ھای پرستاری و علوم آزمایشگاھی نیمسال اول سال تحصیلی 97- 96
قابل توجه دانشجویان علوم آزمایشگاھی ورودی 942
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان میرساند ...
قابل توجه دانشجویان علوم آزمایشگاھی ورودی 942
قابل توجه دانشجویان پرستاری و علوم آزمایشگاھی ورودی 952
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۱ آبان
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان میرساند ...
قابل توجه دانشجویان پرستاری و علوم آزمایشگاھی ورودی 952
Close