اخبار و اطلاعیه

جستجو:        
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ( رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری) آزمون سرا...
۱۳۹۵ چهارشنبه ۶ بهمن
بدینوسیله اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ( رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری) آزمون سراسری سال 1395 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران...
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان  تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ( رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری) آزمون سراسری (تکمیل ظرفیت)سال 1395 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
مراسم بازگشایی مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی
۱۳۹۵ شنبه ۱۸ دي
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان جدید الورود می رساند مراسم بازگشایی مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی پردیس بین الملل در روز ...
مراسم بازگشایی مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران - فرایند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحص...
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۵ دي
بدينوسيله به اطلاع مي رساند كليه دانشجويان پرديس بين الملل به دنبال انجام فرآيند پرداخت شهريه هاي آموزشي موظفند در تاريخ هاي اعلام شده از سوي معاونت محترم آموزشي دانشگاه ...
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران - فرایند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
قابل توجه دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ دي
فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
قابل توجه دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران
اعلام برنامه آموزشی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری در نیمسال...
۱۳۹۵ شنبه ۱۱ دي
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان جدید الورود رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری می رساند:
اعلام برنامه آموزشی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
قابل توجه كليه دانشجويان علوم آزمايشگاهي مقطع كارشناسي ورودي 942
۱۳۹۵ يکشنبه ۵ دي
بدينوسيله تاريخ نهايي امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 96 - 95 به اطلاع كليه دانشجويان علوم آزمايشگاهي ...
قابل توجه كليه دانشجويان علوم آزمايشگاهي مقطع كارشناسي ورودي 942
قابل توجه کلیه دانشجویان علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ورودی 942
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۶ آبان
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ورودی 942 می رساند...
قابل توجه کلیه دانشجویان علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ورودی 942
قابل توجه کلیه دانشجویان علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ورودی 942
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۹ مهر
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ورودی 942 می رساند:
قابل توجه کلیه دانشجویان علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ورودی 942
قابل توجه کلیه دانشجویان علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ورودی 942
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۹ مهر
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ورودی 942 می رساند:
قابل توجه کلیه دانشجویان علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ورودی 942
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی (جدید الورود)
۱۳۹۵ چهارشنبه ۷ مهر
بدینوسیله به اطلاع کلیه ی دانشجویان علوم آزمایشگاهی و پرستاری ورودی سال تحصیلی 96-95 که در بازه تعیین شده نسبت به ثبت نام خود اقدام نموده اند،می رساند:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی (جدید الورود)
Close