اخبار و اطلاعیه

جستجو:        
تعداد رکورد:328
اعلام برنامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
۱۳۹۴ يکشنبه ۲۰ دي
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان جدیدالورود رشته علوم آزمایشگاهی می رساند:
اعلام برنامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
قابل توجه دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
۱۳۹۴ شنبه ۱۹ دي
بدينوسيله به اطلاع مي رساند با عنايت به فرارسیدن نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94، دانشجویان محترم برای تکمیل فرآیند مالی می بایست ...
قابل توجه دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی که در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 نسبت به اخذ واحد کاربرد رایان...
۱۳۹۴ يکشنبه ۲۹ آذر
بدینوسیله برنامه آزمون پایان ترم در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 از سوی استاد مربوطه جناب آقای دکتر همتی اعلام می گردد.
قابل توجه دانشجویان رشته دندانپزشکی که در نیمسال اول سال تحصیلی  95-94 نسبت به اخذ واحد کاربرد رایانه در دندانپزشکی اقدام نموده اند
خبر فوری-مهم......قابل توجه كليه دانشجويان پرديس بين الملل...آمادگی برای تکمیل فرایند مالی نیمسال دو...
۱۳۹۴ يکشنبه ۲۹ آذر
بدينوسيله به اطلاع مي رساند با عنايت به نزدیک شدن زمان ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94، دانشجویان محترم برای تکمیل فرآیند مالی و انتخاب واحد می بایست نسبت به پرداخت بدهي هاي احتمالي و همچنين شهريه...
خبر فوری-مهم......قابل توجه كليه دانشجويان پرديس بين الملل...آمادگی برای تکمیل فرایند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
اطلاعيه فوري و مهم::برنامه عملياتي فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی رشته های ع...
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ آذر
بدینوسیله اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی و فناوری اطلاعات سلامت آزمون سراسری سال 1394 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران( معرفي شدگان از سوي ساز...
اطلاعيه فوري و مهم::برنامه عملياتي فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی و فناوری اطلاعات سلامت آزمون سراسری سال 1394
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته پزشکی واجد شرایط شرکت در آزمون علوم پایه اسفند ماه 94
۱۳۹۴ يکشنبه ۸ آذر
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان رشته پزشکی که واجد شرایط شرکت در آزمون علوم پایه اسفند ماه 94 می باشند می رساند:
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته پزشکی واجد شرایط شرکت در آزمون علوم پایه اسفند ماه 94
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته پزشکی ورودی 92
۱۳۹۴ سه شنبه ۳ آذر
به اطلاع کلیه دانشجویان رشته پزشکی ورودی 92 می رساند:
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته پزشکی ورودی 92
کلاس فوق العاده واحد درسی آناتومی سر و گردن نظری
۱۳۹۴ شنبه ۹ آبان
قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی ورودی 92 پردیس بین الملل...
کلاس فوق العاده واحد درسی آناتومی سر و گردن نظری
برگزاری نشست بررسی روش های راه اندازی رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد در پردیس بین الملل
۱۳۹۴ دوشنبه ۱۳ مهر
نشست بررسی روش های راه اندازی رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد با حضور معاون بین الملل دانشگاه، معاون آموزشی پردیس بین الملل، مدیران آموزش دانشجویان بین الملل و توسعه و پشتیبانی پردیس و رؤسا و معاونی...
برگزاری نشست بررسی روش های راه اندازی رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد در پردیس بین الملل
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی و فناوری اطلاعات سلامت آزمون سرا...
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر
بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی و فناوری اطلاعات سلامت آزمون سراسری سال 1394می رساند:
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی و فناوری اطلاعات سلامت آزمون سراسری سال 1394
Close