اخبار و اطلاعیه

جستجو:        
تعداد رکورد:328
قابل توجه داوطلبین واجد شرایط استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان
۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد
قابل توجه داوطلبین واجد شرایط استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان...
قابل توجه داوطلبین واجد شرایط استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان
امتحان میان ترم درس روان شناسی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت
زمان برگزاری امتحان میان ترم درس روان شناسی بدینوسیله اعلام میگردد:
امتحان میان ترم درس روان شناسی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
برنامه امتحان های میان ترم فیزیک نظری و پایان ترم فیزیک عملی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی در ن...
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ فروردين
زمان برگزاری امتحان های میان ترم فیزیک نظری و پایان ترم فیزیک عملی
برنامه امتحان های میان ترم فیزیک نظری و پایان ترم فیزیک عملی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم سال تحصیلی  95-94
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۹ فروردين
برگزاری کلاس واحد درسی مقدمات آزمایشگاه
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی
قابل توجه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۲ فروردين
بدین وسیله به اطلاع می رساند:
قابل توجه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی
برنامه امتحان های نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۵ فروردين
زمان برگزاری امتحانات
برنامه امتحان های نیمسال دوم سال تحصیلی  95-94 مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی پردیس بین الملل
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۲ اسفند
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی پردیس بین الملل می رساند...
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی پردیس بین الملل
اطلاعیه فوری و مهم:: تاریخ برگزاری امتحان میان ترم آناتومی
۱۳۹۴ شنبه ۲۴ بهمن
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی می رساند...
اطلاعیه فوری و مهم:: تاریخ برگزاری امتحان میان ترم آناتومی
کلاس های فوق العاده واحد درسی آناتومی
۱۳۹۴ شنبه ۲۴ بهمن
قابل توجه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی پردیس بین الملل...
کلاس های فوق العاده واحد درسی آناتومی
مراسم بازگشایی اولین دوره مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۲ دي
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند:
مراسم بازگشایی اولین دوره مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی
Close