آدرس حوزه حراست معاونت بین الملل : ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خيابان دمشق، پلاک21.

             کدپستی: 1416753955

آدرس پست الكترونيك حوزه حراست معاونت بین الملل : security-gsia@tums.ac.ir


 

 

 

Close