کد: 17098      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ شنبه ۲۷ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۶ آبان    تعداد بازدید : 7663

رشته داروسازي نيمسال اول 95-94

 

 

 

داروسازي ورودي 86 داروسازي ورودي 87 داروسازي ورودي 88 داروسازي ورودي 89 داروسازي ورودي 90 داروسازي ورودي 91
براي ملاحظه برنامه هفتگي و سایر برنامه های آموزشی به بخش فعاليت هاي آموزشي – دانشكده داروسازي مراجعه فرمايید.

 

 

ايام هفته داروسازي ورودي 92
8-10 10-12 13-15 15-17  
شنبه

فیزیولوژی نظری دو

(کلاس6دانشکده دندانپزشکی قدیم)

ایمونولوژی نظری

(کلاس6دانشکده دندانپزشکی قدیم)

اصول خدمات بهداشتی

(کلاس6دانشکده دندانپزشکی قدیم)

 

يكشنبه

 

تاریخ اسلام

(کلاس1دانشکده دندانپزشکی قدیم)

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

(کلاس6 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

 

دوشنبه

کمک های اولیه

(کلاس6دانشکده دندانپزشکی قدیم)

فیزیولوژی نظری دو

(کلاس1دانشکده دندانپزشکی قدیم)

دانش خانواده(دختران)

تالار دانشجو دانشکده پزشکی

 

دانش خانواده(پسران)

تالار قریب دانشکده پزشکی

سه شنبه

ایمونولوژی نظری

(کلاس1دانشکده دندانپزشکی قدیم)

شیمی تجزیه نظری(حل تمرین)

تالار آناتومی

ایمونولوژی عملی(گروه1)

آزمایشگاه پورسینا

ایمونولوژی عملی(گروه2)

آزمایشگاه پورسینا

سه شنبه    

فیزیولوژی عملی(گروه2)

آزمایشگاه پورسینا

فیزیولوژی عملی(گروه1)

آزمایشگاه پورسینا

چهارشنبه

شیمی تجزیه نظری

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

شیمی تجزیه عملی(گروه1)

(10-14)

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

شیمی تجزیه عملی(گروه2)

(14-18)

 (دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

           

  

 

يام هفته

داروسازي ورودي 93

8-10

10-12

13-15

15-17  

شنبه

فیزیولوژی نظری یک

(کلاس1

دانشکده دندانپزشکی قدیم)

انگل شناسی نظری

(کلاس1دانشکده دندانپزشکی قدیم)

تربیت بدنی یک(دختران)

شیمی آلی نظری یک

(کلاس 1 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

يكشنبه

فیزیولوژی نظری یک

(کلاس2 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

انگل شناسی نظری

(کلاس2دانشکده دندانپزشکی قدیم)

انگل شناسی عملی

(گروه1)

آزمایشگاه پورسینا

انگل شناسی عملی

(گروه2)

آزمایشگاه پورسینا

دوشنبه

شیمی آلی نظری2

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

میکروب شناسی نظری

ویروس شناسی نظری (دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

میکروب شناسی نظری

ویروس شناسی نظری (دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

 

سه شنبه

میکروب شناسی عملی(گروه1)

 

میکروب شناسی عملی(گروه2)

 

ریشه های انقلاب اسلامی

(کلاس6 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

شیمی آلی نظری یک

(کلاس 1 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

چهارشنبه

شیمی آلی نظری2

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

حل تمرین

شیمی آلی نظری2

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

شیمی آلی عملی دو(گروه1)

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

 

شیمی آلی عملی دو(گروه2)

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

 

 

 

 

ايام هفته

داروسازي ورودي 94

8-10

10-12

13-15

15-17  

شنبه

تشریح و بافت شناسی نظری

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

شیمی عمومی نظری

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

شیمی عمومی عملی(گروه1)

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

شیمی عمومی عملی(گروه2)

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

يكشنبه

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

تشریح و بافت شناسی عملی(گروه1)

(گروه آناتومی)

تشریح و بافت شناسی عملی(گروه2)

(گروه آناتومی)

دوشنبه

 

اخلاق اسلامی

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

 

اندیشه اسلامی یک

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

سه شنبه

شیمی عمومی نظری

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

شیمی عمومی نظری

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

شیمی عمومی عملی(گروه2)

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

شیمی عمومی عملی(گروه1)

(دانشکده داروسازی پردیس بین الملل)

چهارشنبه

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

ادبیات فارسی

(کلاس 2 دانشکده دندانپزشکی قدیم)

 

زبان

(کالج زبان بین الملل دانشگاه)

 

enlightenedمکان تشکیل کلیه کلاس های رشته داروسازی ورودی 94 در دانشکده داروسازی پردیس بین الملل واقع در خيابان وحدت اسلامي، پلاك38   و کالج بین الملل دانشگاه ، واقع در بلوار کشاورز-خیابان حجاب- نبش خیابان یکم-پلاک 3 می باشد .
enlightenedبه اطلاع کلیه دانشجویان جدیدالورود 94 پردیس بین الملل مرساند کلاس های روز شنبه مورخ 94/07/04 از ساعت 13 تشکیل می گردد .
 
enlightenedکلاس تشریح و بافت نظری روز شنبه مورخ 94/07/04 ساعت 10-8 برگزار نمی گردد .
 
enlightenedکلاس فوق العاده تشریح و بافت نظری روز یکشنبه ساعت 12-8 در دانشکده داروسازی پردیس بین الملل برگزار می گردد .
 

 

نظر شما :
captcha
Close