دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت آموزشی پردیس بین الملل
کد : 5727-353328      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ يکشنبه ۵ شهريور تعداد بازدید : 1036

اخبار و اطلاعیه | اعلام برنامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری در نیمسال اول سال تحص...

اعلام برنامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی و پرستاری می رساند:

برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 942

 

برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (ترم چهارم)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام مدرس

پیش نیاز

1

ادبیات فارسی

3

آقای دکتر داداشی

ندارد

2

انگل شناسی 1 (کرمها)

2

خانم دکتر زارع بوانی، آقای دکتر نیک منش

زیست شناسی سلولی و مولکولی

3

آزمایشگاه انگل شناسی 1

1

خانم دکتر زارع بوانی، آقای دکتر نیک منش

همزمان با انگل شناسی 1

4

بیوشیمی پزشکی 2

2

خانم دکتر دشتی.خانم دکتر عین الهی.خانم دکتر نباتچیان

بیوشیمی پزشکی 1

5

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

1

خانم دکتر دشتی.خانم دکتر عین الهی.خانم دکتر نباتچیان

همزمان با بیوشیمی پزشکی 2

6

ایمنی شناسی پزشکی

3

خانم دکتر بغوزیان

فیزیولوژی نظری

7

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی

2

خانم دکتر بغوزیان

همزمان با ایمنی شناسی پزشکی

8

تربیت بدنی2

1

*

تربیت بدنی 1

9

ویروس شناسی پزشکی

2

آقای دکتر شریفی یزدی، آقای دکتر عرفانی

میکروب شناسی عمومی

10

آزمایشگاه ویروس شناسی

1

آقای دکتر شریفی یزدی، آقای دکتر عرفانی

همزمان با ویروس شناسی عمومی

جمع واحد

18

 

 

جهت دریافت برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 942 کلیک کنید.

 
 
 
برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 952
 
 

واحد های ارائه شده رشته علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 ( 952)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام مدرس

پیش نیاز

1

بیوشیمی نظری

3

خانم دکتر عین الهی -خانم دکتر دشتی

شیمی عمومی

2

بیوشیمی عملی

1

خانم دکتر دشتی

همزمان با بیوشیمی نظری

3

فیزیک حیاتی

2

آقای دکتر چنگیزی

فیزیک

4

بافت  نظری

1

آقای دکتر چوبینه

آناتومی

5

بافت عملی

1

آقای دکتر چوبینه

همزمان با بافت نظری

6

آمار حیاتی

2

آقای دکتر همتی

ندارد

7

زبان عمومی

3

آقای ابراهیمی

زبان پیش دانشگاهی

8

اندیشه اسلامی 2

2

حاج آقا علیدادی

اندیشه اسلامی 1

9

سلولی مولکولی نظری

2

خانم دکتر عباسی

*

10

سلولی مولکولی عملی

1

خانم دکتر عباسی

همزمان با زیست سلولی مولکولی

11

کامپیوتر

2

مهندس خان میرزایی

*

تعداد واحد

17/20

 

 

جهت دریافت برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 952 کلیک کنید.

 

برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی رشته پرستاری ورودی 952
 
 

واحد های ارائه شده رشته پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 ( 952)

             

نام درس

نظری

عملی

کارآموزی

تعداد واحد

نام مدرس

پیش نیاز

کاراموزی اصول و مهارت های پرستاری

0

0

1

1

 

اصول مهارت های پرستاری

پرستاری بزرگسالان سالمندان 1

3

0

0

3

خانم دکتر غیاثوندیان،  خانم دکتر صیادی،

تشریح-فیزیولوژی-بیوشیمی-میکروب شناسی

مفاهیم پایه پرستاری

2

0

0

2

خانم دکتر تباری، خانم دکتر مانوکیان،خانم دکتر جلالی نیا

اصول مهارت های پرستاری

تغذیه و تغذیه درمانی

1.5

0

0

1.5

آقای دکتر محمدی

بیوشیمی

ژنتیک و ایمونولوژی

1.5

0.5

0

2

خانم دکتر راستی-آقای دکتر توکلی بزار

فیزیولوژی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

1

0

0

1

خانم دکتر پاشایی پور

ندارد

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

1

0.5

0

1.5

خانم دکتر نوغانی-آقای دکتر نیکبخت

ندارد

انگل شناسی

1

0.5

0

1.5

خانم دکتر زارع

ندارد

فرایند آموزش به بیمار

0.5

0.5

0

1

خانم  دکتر غیاثوندیان

ندارد

بررسی وضعیت سلامت

0.5

0.5

0

1

خانم دکتر جلالی نیا،  خانم دکتر صیادی

فیزیولوژی

زبان عمومی

3

0

0

3

آقای ابراهیمی

زبان پیش دانشگاهی

فن آوری اطلاعات در پرستاری

0.5

0.5

0

1

آقای مهندس خان میرزایی

ندارد

تعداد واحد

19.5/17.5

 
 
 
جهت دریافت برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی رشته پرستاری ورودی 952 کلیک کنید.
جهت مشاهده برنامه آموزشی درس آمار حیاتی مقدماتی رشته پرستاری کلیک کنید.
 
 
 
قابل توجه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری ورودی 952

enlightenedتمامی کلاس های حضوری دانشجویان در جزیره کیش به نشانی: ساحل مرجان، پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد

enlightenedجهت امور خوابگاه به نشانی: جزیره کیش، فاز 1 صدف، خیابان خراسان، مجتمع سارا، بلوک A، خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه و یا با شماره 07644466261 تماس حاصل فرمایید.