دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت آموزشی پردیس بین الملل
کد : 5727-356563      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۱ بهمن تعداد بازدید : 429

اخبار و اطلاعیه | برگزاری سمینار بین المللی یک روزه تحت عنوان : “Mysteries of a Healthy Lifestyle, Tips & Tricks “

برگزاری سمینار بین المللی یک روزه تحت عنوان : “Mysteries of a Healthy Lifestyle, Tips & Tricks “
بدینوسیله به اطلاع می رساند کمیته دانشجویی فعالیت های بین المللی دانشکده توان بخشی در نظر دارد به منظور ارتقای سطح سلامت عمومی، سمینار بین المللی ...

 

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند کمیته دانشجویی فعالیت های بین المللی دانشکده توان بخشی در نظر دارد به منظور ارتقای سطح سلامت عمومی، سمینار بین المللی یک روزه ای تحت عنوان :“Mysteries of a Healthy Lifestyle, Tips & Tricks “

در روز سه شنبه 98/11/29 از ساعت 12-8:15 در سالن آمفی تئاتر دانشکده توان بخشی برگزار گرداند.