دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت آموزشی پردیس بین الملل
کد : 5705-9385      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ يکشنبه ۵ خرداد تعداد بازدید : 3474

تابلوي راهنماي دروس آموزشي | رشته داروسازي | ورودي 91

ورودي 91
رشته داروسازي

 

تابلوي راهنماي دروس:   

 

دروس گذرانده شده رنگ سبز
دروس در حال برگزاري و اجرا رنگ زرد
دروس برنامه ريزي شده براي ترم هاي آتي رنگ قرمز

پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

دروس رشته " داروسازي ورودي  1391 "   از اول نيمسال تحصيلي تا پايان تحصيلات ، اين دروس بصورت نيمسالي طبق جدول پيوست ارائه مي گردد و احتمال جابجايي دروس بين برخي نيمسال ها  وجود  دارد.

نیمسال اول داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

شيمي عمومي عملي

 

2

 

2

2

شيمي عمومي نظري

4

   

4

3

زبان عمومي

3

   

3

4

زبان پیش نیاز

3

   

3

5

تشريح و بافت نظری

2

   

2

6

تشريح و بافت عملی

 

1

 

1

7

انديشه اسلامي 1

2

   

2

8

تربيت بدني 1

 

1

 

1

9

اخلاق اسلامي

2

   

2

 

جمع کل

16

4

 

20

نیمسال دوم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فيزيك نظری

2

   

2

2

فيزيك عملی

 

1

 

1

3

بيولوژي مولكولي و ژنتيك

2

   

2

4

بيوشيمي نظری

3

   

3

5

بيوشيمي عملی

 

1

 

1

6

رياضيات

3

   

3

7

انديشه اسلامي 2

2

   

2

8

شیمی آلی نظری 1

3

   

3

9

شیمی آلی عملی 1

 

1

 

1

10

متون اسلامي

2

     
 

جمع کل

16

4

 

20

نیمسال سوم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

شيمي آلي نظری 2

3

 

شيمي عمومي

3

2

شيمي آلي عملی 2

 

1

 

1

3

باكتري شناسي نظری

3

 

بيولوژي مولكولي

3

4

ویروس شناسی

 

1

 

1

5

میکوب عملی

 

1

 

1

6

انگل شناسي نظري

3

   

3

7

انگل شناسي  عملي

 

1

 

1

8

فيزيولوژي نظری  1

4

 

تشريح

4

9

انقلاب اسلامي

2

   

2

10

تربيت بدني 2

 

1

 

1

 

جمع کل

15

5

 

20

نیمسال چهارم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

شیمی تجزیه نظری

2

   

2

2

شیمی تجزیه عملي

 

2

 

2

3

فيزيولوژي  نظری 2

4

 

فيزيولوژي 1

4

4

فيزيولوژي عملی 2

 

1

 

1

5

ايمونولوژي نظری

3

   

3

6

ايمونولوژي عملی

 

1

 

1

7

ادبيات

3

   

3

 

تصول خدمات بهداشتي

1

     

8

كمك هاي اوليه

1

1

 

1

9

تاريخ اسلام

2

   

2

10

متون اسلامي

2

   

2

 

جمع کل

18

5

 

23

شركت در امتحان جامع علوم پايه

نیمسال پنجم رشته داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فارماسیوتیکس 1

2

   

2

2

بیوشیمی بالینی

2

 

بیوشیمی پایه

2

3

فارماکولوژی

4

 

فیزیولوژی - بیوشیمی پایه

4

4

داروهای بیولوژیک

2

 

ایمونولوژی

2

5

زبان تخصصی

2

 

زبان عمومی

2

6

شیمی دارویی

3

 

شیمی - شیمی آلی - فارماکولوژی

3

7

فیزیکال 1

2

 

ریاضیات

2

8

مواد خوراكي و رژيم درماني

3

 

بيوشيمي - شيمي تجزيه

3

 

جمع کل

20

0

 

20

نیمسال ششم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فارماسیوتیکس 2

3

1

فارماسیوتیکس1

4

2

فارماکولوژی 2

4

1

فارماکولوژی 1

5

3

واژه شناسی

2

 

زبان تخصصی

2

4

گیاهان داروئی

2

1

 

3

5

شیمی داروئی 2

3

 

شیمی دارویی 1

3

6

فیزیکال 2

2

 

فیزیکال 1

2

 

جمع کل

16

3

 

19

نیمسال هفتم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فارماسیو تیکس 3

3

1

فارماسیوتیکس 1

4

2

سم شناسی

2

2

فارماکولوژی 2

4

3

مفردات پزشکی 1

2

 

گیاهان داروئی

2

4

شیمی داروئی 3

3

 

شیمی داروئی 1

3

5

دارو درمانی 1

3

 

فارماکولوژی - فیزیولوژی

3

6

کشت سلولی

1

 

بیولوژی مولکولی

1

7

کارآموزی داروخانه شهری

 

2

فارماکولوژی

2

 

جمع کل

14

5

 

19

نیمسال هشتم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فارماسیوتیکس 4

2

1

فارماسیوتیکس 1

3

2

روشهای آنالیز دستگاهی

3

1

شیمی الی - شیمی تجزیه

4

3

دارو  درمانی 2

3

 

دارو درمانی 1

3

4

مفردات پزشکی 2

3

 

مفردات پزشکی 1

3

5

روانشناسی

2

   

2

6

بیو فارماسی

3

 

ریاضیات - آمار - فارماکولوژی 2

3

7

پایان نامه 1

2

 

پس از 140 واحد

2

 

جمع کل

18

2

 

20

نیمسال نهم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فارماسیوتیکس 5

2

1

فارماسیوتیکس 4

3

2

فرآورده های آرایشی و بهداشتی

2

 

فارماسیوتیکس 4

2

3

دارو درمانی 3

3

 

دارودرمانی 2

3

4

آمار زیستی

2

1

ریاضیات

3

5

فارماکوگنوزی عملی

 

2

مفردات پزشکی 2

2

6

کنترل مسمومیت

2

 

سم شناسی - فارماکولوژی - کمکهای اولیه

2

7

جامعه شناسی

2

   

2

8

پایان نامه 2

2

 

پایان نامه 1

2

 

جمع کل

15

4

 

19

دو درس روانشناسی و جامعه شناسی به عنوان دروس غیر اصلی در نظر گرفته شده است ،

دانشجو میتواند برحسب مقررات دانشکده و نظر استاد راهنمای پایان نامه این دروس

یا معادل واحدهای آن از دروس اختیاری را بگذراند .

نیمسال دهم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

مدیریت و اقتصاد داروسازی

2

 

ریاضیات

2

2

کنترل میکروبی

2

1

میکروبشناسی - فارماسیوتیکس 1تا4

3

3

کنترل فیزیک و شیمیمایی

2

1

شیمی عمومی- شیمی تجزیه روشهای آنالیز دستگاهی

3

4

بیوتکنولوژی داروئی

3

 

بیولوژی مولکولی

3

5

اخلاق در داروسازی

1

   

1

6

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

2

دارو درمانی 3

2

7

کارآموزی صنعت مقدماتی

 

2

فارماسیوتیکس 1تا4

2

8

دروس اختیاری

2

 

مرتبط با پایان نامه

2

 

جمع کل

12

6

 

18

نیمسال یازدهم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

پایان نامه 3

 

4

پایان نامه 1و2

4

2

کارورزی داروخانه

 

6

کارآموزی داروخانه شهری و دارو درمانی 3

6

3

کارورزی بالینی

 

6

کارآموزی داروخانه شهری و دارو درمانی 3

6

4

کارورزی صنعت

 

6

کارآموزی صنعت مقدماتی

6

 

جمع کل

0

22

جمع بند3 و4 فقط 6 واحدمحاسبه میگردد

22

دانشجویان بر حسب علاقه میتوانند بجای کاورزی بالینی کارورزی صنعت را انتخاب نمایند .

Bottom of Form