Scientific Presentation search کالج بین الملل یادگیری زبان کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران کالج بین الملل
کارگاه ارائه آکادمیک در کنفرانس پزشکی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه
کارگاه ارائه آکادمیک در کنفرانس پزشکی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه
کارگاه ارائه آکادمیک در کنفرانس پزشکی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار گردید
نخستین آزمون بسندگی زبان انگلیسی ویژه کارکنان حوزه بین‌الملل برگزار شد
نخستین آزمون بسندگی زبان انگلیسی ویژه کارکنان حوزه بین‌الملل برگزار شد
با همکاری معاونت بین‌الملل و کالج بین‌الملل دانشگاه نخستین آزمون بسندگی زبان انگلیسی ویژه کارکنان حوزه بین‌الملل برگزار شد.
اعلام نتایج آزمون شفاهی معافیت زبان عمومی ویژه دانشجویان ورودی 1398
اعلام نتایج آزمون شفاهی معافیت زبان عمومی ویژه دانشجویان ورودی 1398
نتایج آزمون شفاهی معافیت زبان عمومی ویژه دانشجویان ورودی 1398 اعلام گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمایید.
نتایج آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان ورودی 1398
نتایج آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان ورودی 1398
نتایج آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان ورودی 1398 اعلام گردید
آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی و مصاحبه معافی زبان عمومی ویژه متاخرین ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران
آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی و مصاحبه معافی زبان عمومی ویژه متاخرین ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ویژه متاخرین ورودی جدید بر روی تصویر کلیک نمایید.
Close