تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير    تعداد بازدید : 381

اطلاعیه آزمون شفاهی(دانشجویان غیرحضوری دروس زبان)

 

 

دانشجویانی که در این ترم، واجد شرایط گذراندن درس زبان خود به صورت غیرحضوری بوده اند، علاوه بر امتحان کتبی درس خود که در زمانهای اعلام شده شرکت کرده اند،

 

می بایست در ارزیابی شفاهی انفرادی شرکت نمایند. محتوای این ارزیابی مطابق با سرفصل اعلام شده برای هر درس خواهد بود.

 

نمره دهی و وزن فعالیتها در این ترم برای این دانشجویان، به صورت زیر خواهد بود:

20 % امتحان کتبی پایان ترم

80 % ارزیابی شفاهی انفرادي از دانشجو

 

در مورد ارزیابی شفاهی انفرادي از دانشجو، هر دانشجو براساس وقت اعلام شده در زیر این اطلاعیه (راس ساعت)، به صورت تصویری با Account زیر تماس میگیرد

 

 

پروتکل ارزیابی شفاهی انفرادي به این صورت خواهد بود که پس از مقدمات و سوالات اولیه ی عمومی در مورد خود دانشجو،

 

در دروس پیش و عمومی: خلاصه پاراگراف، قسمتی از یک متن و یا کل یکی از متن ها از دانشجو خواسته می شود. لغات هر درس نیز عمدتا به صورت به کار رفته درمتن، پرسیده خواهد شد.

 

در دروس تخصصی: خلاصه متن / مقاله یا قسمتی از آنها از دانشجو خواسته  می شود، به همراه سوالات مرتبط با ترمینولوژی.

 

این ارزیابی شفاهی انفرادي، صرفا یک مصاحبه  Speakingنیست و از آن، براي ارزیابی یادگیري دانشجو از مطالب سرفصلها استفاده خواهد شد.

 

  • مجددا یادآوری می شود که هر دانشجو براساس وقت اعلام شده در زیر این اطلاعیه (راس ساعت)، می بایست به صورت تصویری با Account اشاره شده تماس بگیرد.
  • دانشجویانی که اسم آنها در این فهرست نیست، براساس فهرست اعلامی دانشکده ها و از طریق اطلاعیه های بعدی، به زودی زمان ارزیابی شفاهی آنها اعلام خواهد شد.

 

زبان عمومی دندانپزشکی

تاریخ آزمون: دوشنبه 30 تیر ماه 1399

ردیف شماره دانشجویی نام نام خانوادگی زمان آزمون شفاهی
1 9711272052 امیر حسین رمضان خانی 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close