تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۱۳ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۳ دي    تعداد بازدید : 292

اطلاعیه (دانشجویان غیرحضوری دروس زبان)

 

 

دانشجویانی که در این ترم، واجد شرایط گذراندن درس زبان خود به صورت غیرحضوری بوده اند، علاوه بر امتحان کتبی درس خود که درزمانهای اعلام شده شرکت کرده اند، می بایست در ارزیابی شفاهی انفرادی شرکت نمایند. محتوای این ارزیابی مطابق با سرفصل اعلام شده برای هر درس خواهد بود.

نمره دهی و وزن فعالیتها در این ترم برای این دانشجویان، به صورت زیر خواهد بود:

20 % امتحان کتبی پایان ترم

80 % ارزیابی شفاهی انفرادي از دانشجو

 

در مورد ارزیابی شفاهی انفرادي از دانشجو، هر دانشجو براساس وقت اعلام شده در فهرست، راس ساعت از طریق لینک زیر، به عنوان "مهمان" وارد صفحه اسکای روم شده و مصاحبه خود را به صورت صوتی و تصویری، با استاد مربوطه خواهد داشت.

 

 

https://www.skyroom.online/ch/tums2/exam2

 

پروتکل ارزیابی شفاهی انفرادي به این صورت خواهد بود که پس از مقدمات و سوالات اولیه ی عمومی در مورد خود دانشجو،

در دروس پیش و عمومی: خلاصه پاراگراف، قسمتی از یک متن و یا کل یکی از متن ها از دانشجو خواسته می شود. لغات هر درس نیز عمدتا به صورت به کار رفته درمتن، پرسیده خواهد شد.

در دروس تخصصی: خلاصه متن / مقاله یا قسمتی از آنها از دانشجو خواسته  می شود، به همراه سوالات مرتبط با ترمینولوژی.

این ارزیابی شفاهی انفرادي، صرفا یک مصاحبه  Speakingنیست و از آن، براي ارزیابی یادگیري دانشجو از مطالب سرفصلها استفاده خواهد شد.

  • مجددا یادآوری می شود که هر دانشجو براساس وقت اعلام شده در فهرست پیوست (راس ساعت)، می بایست به صورت تصویری وارد صفحه اسکای روم شود.
  • دانشجویانی که اسم آنها در این فهرست نیست، براساس فهرست اعلامی دانشکده ها و از طریق اطلاعیه های بعدی، به زودی زمان ارزیابی شفاهی آنها اعلام خواهد شد.


 

 

 

 

 

 

Close