قوانین کلی در خصوص کلاسها

 

 1. دانشجویان باید واحد های زبان را به ترتیب و با رعایت پیش نیازها اخذ نمایند. اگر پیش نیاز درسها رعایت نشود، امکان دارد در بین ترم درس ایشان حذف گردد. در صورتیکه واحدی را پاس نکرده اید، بلافاصله در ترم بعد درس مزبور را اخذ نمایید، تا مشکلی برای واحد های درسی شما ایجاد نشود.
 2. هرکلاس باید حداقل 15هفته تشکیل گردد و اگر به هر دلیل تا پایان ترم تعداد جلسات به 15 هفته نمی رسد حتما باید تا یک ماه قبل از پایان ترم، جلسات جبرانی گذاشته شود.
 3. هر دانشجو می تواند  جلسات را غیبت موجه با ارائه گواهی داشته باشد و در صورتیکه غیبت ایشان بیش از این تعداد باشد باید در حذف اضطراری درس را حذف نماید.
 4. با توجه به اینکه دانشجوی غایب، از آموزش زبان(که با مطالعه در منزل جبران نمی شود) محروم می باشد و به دلیل غیبت در آن جلسه فعالیت کلاسی ندارد، برای هر جلسه غیبت، 25/0 از نمره کلاسی به ایشان ارفاق نمی گردد.
 5. نمرات نهایی دانشجویان از 20 محاسبه می گردد، سپس70% نمره از امتحان نهایی و 30% نمره کلاسی برای دانشجو در نظر گرفته می شود. اگر دانشجو 50% نمره را از برگه امتحانی کسب نکند، نمره کلاسی به ایشان تعلق نمی گیرد.
 6. نمره کلاسی با توجه به حضور، فعالیت ، تکالیف و آزمون های کلاسی به هر دانشجو با صلاحدید استاد محترم تعلق می گیرد.
 7. دانشجویان عزیز بارم بندی سوالات امتحانی را از اساتید محترم یا از سایت مرکز زبان جویا شوند. مطالبی که مرکز بعنوان سرفصل اصلی معرفی نموده، برای بخش لغات مورد استفاده قرار می گیرد. برای بخش درک مطلب وCloze (و مطالب شنیداری) از متونی خارج از مطالب و کتب معرفی شده اما در سطح آنها استفاده می شود. در ضمن آزمونهای مرکز زبان نمره منفی ندارد .
 8. کلیه آزمونهای مرکز با دستگاه تصحیح می شود. لذا دانشجویان ملزم هستند مداد و پاک کن سرجلسه آزمون با خود همراه داشته باشند. در ضمن رؤیت تلفن همراه سرجلسه آزمون تخلف محسوب می شود.
 9. کلیه دانشجویان باید سرجلسه آزمون کارت دانشجویی همراه داشته باشند و اگر به هر دلیل کارت ندارند، معرفی نامه عکس دار از آموزش دریافت نمایند.
 10. در جلسه امتحان حتما نام استاد را روی فرم حضور بنویسید . اگرکلاس توسط دو استاد تدریس می شود، نام هر دو استاد را و اگر کلاس خود را تغییر داده اید تنها نام آخرین استاد خود را ذکر نمایید. نمرات کسانی که نام استاد را در برگه امتحان ذکر نکرده اند، اعلام نخواهد شد.
 11. نتایج آزمون به محض آماده شدن (حدود ده روز بعد از امتحان) بر روی سایت مرکز زبان اعلام می گردد. اگر نمره دانشجویی در سایت نبود در صورتیکه نمرات دیگر دانشجویان کلاس اعلام گردیده ، در اسرع وقت به مرکز زبان مراجعه نماید.
 12. می توانید برای گرفتن راهنمایی بیشتر جهت آموزش بهتر زبان، علاوه بر کمک گرفتن از استاد محترم، به مرکز زبان نیز مراجعه نمایید.
 13. نمرات نهایی پس از انجام بررسی های لازم بر اساس آنالیز تست مشخص شده و اعلام می گردد. لذا احتمال اشتباه در تعیین نمره قبولی بسیار ضعیف است، اما اگر نسبت به نمره خود درخواست تجدید نظر دارید حداکثر تا یک هفته بعد از اعلام نمرات نسبت به ارائه درخواست تجدید نظر خود اقدام نمایید.

 

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close