نکاتی که دانشجویان هنگام شرکت در آزمون زبان، باید مورد ملاحظه قرار دهند:

 

 1. همراه داشتن مداد و پاك كن (کلیه پاسخنامه ها با دستگاه تصحیح می شود.)
 2. همراه داشتن کارت دانشجویی
 3. هنگام آزمون زبان، تلفن همراه دانشجو باید خاموش و در محلی دور از دسترس دانشجو(داخل کیف و جلوی کلاس) قرار گیرد.
 4. رویت تلفن همراه در جلسه آزمون تخلف امتحانی محسوب می شود.
 5. همراه نداشتن هیچگونه جزوه یا کتاب سر جلسه آزمون
 6. نوشتن نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی روی پاسخنامه در صورت دریافت پاسخنامه خام
 7. نوشتن شماره شش رقمی دفترچه در پاسخنامه(سمت راست آرم دانشگاه) برگه هایی که شماره شش رقمی روی آنها نوشته نشده باشد تصحیح نمی شوند. (این نکته قبل از برگزاری آزمون توسط ممتحن توضیح داده می شود)
 8. پنج دقیقه به پایان آزمون مانده از دادن برگه امتحان به مراقب جلسه خودداری فرمائید و تا جمع آوری و شمارش کامل برگه سوالات و پاسخنامه ها از جلسه خارج نشوید.
 9. درس هایی که نمرات آنها در سما اعلام شده، در سایت مرکز نیز اعلام می گردد.
 10.  معمولا یک هفته پس از برگزاری آزمون، نتایج آزمون در سما اعلام می گردد.
 11.  پس از اعلام نمرات در صورتیکه دانشجو درخواست تجدید نظر در نمره خود را دارد. (نکات مربوط به ارائه درخواست به کالج بین الملل را مطالعه نماید.)
جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close