مقررات شرکت درآزمون معافیت ازگذراندن درس پیش نیاز 1 و پیش نیاز 2 زبان انگلیسی

 

برحسب آيين نامه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فصل سوم - واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل:

 ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.

 

این آزمون جهت کمک به دانشجویانی است که درس پیش نیاز 1 و 2 را یکبار اخذ و موفق به گذراندن آن دروس نشده اند .این آزمون در 3 دوره آذرماه، اردیبهشت ماه و شهریورماه برگزار می گردد. آزمون معافی پیش نیاز 1 و پیش نیاز 2 در دو روز پشت سر هم برگزار خواهد شد.

 شرایط شرکت در آزمون :

1- دانشجویی که یکبار واحد درسی را اخذ و موفق به گذراندن آن درس نشده است.( مشروط بر اینکه در تمامی جلسات کلاس شرکت کرده و غیبت بیشتر از 4/17 (چهار هفدهم) نداشته باشد.)

2- دانشجویی که در آزمون معافی دوره قبل کالج بین الملل شرکت نکرده است .

3- دانشجویانی که شامل مراتب بند 1 و 2 می شوند، لازم است درخواست خود را در دو هفته اول نیمسال تحصیلی(قبل از اتمام زمان حذف و اضافه) به کالج بین الملل ارائه داده و پیگیر بررسی و جواب آن باشند. (نکته مهم : درخواستهایی که بعد از هفته سوم به مرکز زبان تحویل داده شود بررسی نمی گردد.) دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون معافی شهریورماه حداکثر تا پایان تیرماه باید درخواست خود را ارائه دهند.

4- دانشجو بعد از ارائه درخواست تا یک هفته قبل از آزمون می تواند تحت نظر کالج بین الملل خود را برای آزمون معافی آماده نماید.

5- اگر دانشجویی نمره قبولی در آزمون معافی کسب کند، کالج بین الملل طی نامه ای معافی ایشان را به آموزش دانشکده اعلام می دارد. (در صورت نیاز دانشجو می تواند شماره نامه مذکور را از کالج بین الملل جویا شود.)

6- چنانچه دانشجویی در آزمون معافی نمره قبولی کسب نکرد برای شرکت مجدد در دوره بعدی آزمون معافی باید در ترم آتی در کلاس آن درس بطور کامل شرکت کند. - شرکت در کلاس بدون اخذ واحد درسی پیش نیاز، نیز امکان پذیر است.

7- برای کمک به دانشجویانی که متقاضی شرکت در آزمون معافی هستند، کالج بین الملل اجازه هم نیاز کردن درس پیش نیاز با درس بعدی را به دانشجو می دهد به شرط اینکه دانشجو در آزمون معافی همان ترم شرکت نماید. اگر دانشجو به هر دلیلی موفق به شرکت در آزمون معافی همان ترم نشد و یا نمره قبولی کسب نکرد، باید در زمان حذف اضطراری درس زبان ترم جاری خود را به دلیل عدم رعایت پیش نیاز حذف نماید.

8- چنانچه دانشجویی مجاز به شرکت در هر دو آزمون زبان پیش نیاز 1 و 2 بود باید درس زبان پیش یک خود را حداقل نمره 14 کسب نماید تا بتواند در آزمون پیش نیاز 2 (فردای آزمون پیش نیاز 1) شرکت کند.

9- دانشجو باید زمان و مکان مشخص شده برای آزمون معافی را از سایت و یا واحد زبان دانشجویان ایرانی کالج بین الملل پیگیر شود.

** لازم به ذکر است موارد فوق فقط برای دروس پیش نیاز 1 و 2 قابل اجرا است و مربوط به درس زبان عمومی و یا زبان اختصاصی نمی شود.

 

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close