مقررات اخذ واحد زبان انگلیسی بصورت غیرحضوری

 

* با توجه به تجارب ترم های گذشته، غالب دانشجویانی که پس از مردودی در درسی، آن درس را در ترمهای بعد غیر حضوری بر می دارند متاسفانه موفق به گذراندن آن واحد درسی نمی شوند .  لذا تاکید جدی می گردد که در صورت مردودی در درس زبان حتمأ برای بار دوم بلافاصله در ترم بعد اقدام به اخذ واحد کرده و بطور کامل در کلاسها شرکت نمایید.

اگر با توجه به توصیه کالج بین الملل،  در انتخاب غیرحضوری واحد درسی زبان انگلیسی خود اصرار دارید به شرایط زیر توجه نمایید:

1-  تنها دانشجویان زیر مجاز به انتخاب واحد غیر حضوری درس زبان می باشند:

الف: دانشجویی که درس را یکبار اخذ کرده و موفق به قبولی در آن درس نشده است .

ب: دانشجویی که درس را اخذ و بنا بر دلایلی آنرا حذف کرده است و یا در آزمون نهایی شرکت نکرده است.( لازم است این دسته از دانشجویان از استاد مربوطه گواهی شرکت کامل و فعال در کلاس را ضمیمه درخواست خود نمایند.)

تاکید می شود که شرکت حداقل یکبار به طور کامل در تمامی جلسات کلاس الزامی است و اگر غیبت دانشجو بیشتر از   جلسات  در کلاس باشد اجازه اخذ واحد بصورت غیرحضوری از طرف کالج بین الملل به دانشجو داده نمی شود .

 

2- دانشجویانی که شامل مراتب بند 1 می شوند، لازم است درخواست خود را در دو هفته اول نیمسال تحصیلی(قبل از اتمام زمان حذف و اضافه) به کالج بین الملل ارائه داده و پیگیر بررسی و جواب آن باشند. (نکته مهم : درخواستهایی که بعد از هفته سوم به کالج بین الملل تحویل داده شود بررسی نمی گردد و آن درس برای دانشجو حضوری تلقی می گردد. )

3- پس از موافقت مرکز زبان با درخواست غیر حضوری دانشجو و با توجه به اینکه دانشجو اعلام می دارد می تواند بدون حضور در کلاس در آزمون پایانی موفق شود، لازم است دانشجو تعهد نماید که در آزمون پایانی حداقل 12نمره کسب می نماید.

4- به دانشجویانی که اجازه اخذ واحد بصورت غیرحضوری داده می شود هیچگونه نمره کلاسی تعلق نمی گیرد.

5- دانشجویان رشته پزشکی در خصوص نحوه محاسبه نمره Lecture و Writing  واحد درسی زبان غیر حضوری خود از کالج بین الملل کسب تکلیف نمایند.

6- دانشجویی که پس از اخذ یکبار درس بصورت حضوری و یکبار بصورت غیر حضوری موفق به کسب نمره قبولی نشود
نمی تواند برای بار دوم درس را بصورت غیرحضوری اخذ نماید،  لذا می بایست واحد را اخذ و در تمامی جلسات کلاس به طور کامل شرکت نماید.

 

 

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close