نكاتي درخصوص تدريس سرفصل دروس زبان تخصصي پزشكي

 

همكار گرامي،

سلام؛

کالج بین الملل دانشگاه براي اجراي آموزش هماهنگ در كلاس‌هاي زبان تخصصي پزشكي، سرفصل ثابتي را براي تمامي كلاس‌ها پيشنهاد داده است. باتوجه به پيشنهاداتي كه همكاران محترم در طول چند ترم گذشته و در جلسه اساتيد مطرح كردند و جهت هماهنگي بيشتر در روند و روش آموزش نكات زير به اطلاع مي‌رسد.

دانشجويان زبان تخصصي به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

 1. دانشجوياني كه با گذراندن امتحان تعيين سطح مستقيماً در سطح عمومي پذيرفته شده و اين دوره را با موفقيت طي كرده اند.
 2. دانشجوياني كه بعد از گذراندن پيش 1 يا پيش 2 واحد زبان عمومي را گرفته‌ و پس از گذراندن زبان عمومي(يا احتمالا افتادن و سپس موفق شدن در دروس قبل) وارد اين مرحله شده اند.

باتوجه به اينكه مطالب درسي و امتحان نهايي هر دو گروه يكسان مي‌باشد، تجربه نشان داده است كه مطالب درسي براي گروه اول نسبتاً ساده و براي گروه دوم نسبتاً سنگين است. دليل اينكه مطالب براي گروه دوم ممكن است مشكل باشد اين است كه از اين گروه دانشجويان خواسته شده با فعاليت‌هاي اضافي در طول دو يا سه ترم خود را به سطح متوسط (Intermediate) برسانند، درحاليكه بعضي از آنها بدلايل مختلف تنها به گذراندن درس اكتفا كرده‌اند. بديهي است كساني كه حدود 75% نمره پاياني را در آزمون عمومي( يا تخصصي يك) خودشان(بدون احتساب نمره کلاسی) كسب كرده‌اند، در اين مورد شكايت خاصي ندارند و از نظر کالج بین املل عموماً در سطح متوسط قرار دارند.

براي آموزش مناسب دانشجویان در اين سطح، ابتدا بايد براي ایشان اهداف يادگيري زبان و يا آموزش زبان توضيح داده شود. سپس مفهوم جمله To be exposed to the language as much as possible با دلايل كافي بيان شود. بطور مثال اکثر دانشجویان براي 4 ساعت كلاس، بايد حداقل 8 ساعت خارج از كلاس تمرين كنند. درعين حال توجه به دو بخش مربوط به آموزش ضروري مي‌باشد.

الف-    سخت افزاري

ب-      نرم افزاري

 

الف:     سخت افزاري

 1. دقت شود كه تعداد دانشجويان در این سطح حداكثر 25 نفر باشد. در غير اينصورت، لازم است كلاس به دو گروه تقسيم شود. . در صورتیکه کلاس با هماهنگی مرکز به دو گروه تقسیم شد همکاران به هیچ وجه بدون هماهنگی با خانم اکنده کوهی تعداد دانشجویان را در لیست کلاسی اضافه یا کم نفرمایند.
 2. در صورتيكه امكان تقسيم كلاس نباشد، لازم است باتوجه به سطح دانش زباني دانشجويان، براي آنهايي كه توانايي كمتري دارند فعاليت‌هاي ويژه‌اي در نظر گرفته شود.
 3. توجه جدي به حضور و غياب و حضور فعال دانشجويان ضروري است. برخلاف ساير درسها كه درصورت عدم حضور دانشجو امكان جبران آن با مطالعه جزوات وجود دارد، در آموزش زبان، هر جلسه كلاس، آموزش خاصي را دربر دارد كه به سادگي قابل جبران نيست. به همين دليل عدم حضور يا حضور غيرفعال در هر جلسه مي‌تواند دانشجو را از تمام يا بخشي از نمره كلاسي محروم كند. از شما درخواست می شود پس از اتمام اخرین جلسه کلاس یا درصورت بعد مسافت هنگامی که برای اعلام نظر در مورد نمرات دانشجویان به مرکز تشریف می آورید، یک کپی از لیست حضور و غیاب دانشجویان و یک کپی از گزارش جلسات کلاسی را برای ضمیمه کردن به لیست نمرات و نگهداری در بایگانی به مرکز ارائه دهید.
 4. براي هماهنگي در امور مختلف از جمله تهيه کتابهای مورد نیاز از مركز، اعلام كلاسهاي جبراني و تهيه امكانات سمعي _ بصري براي كلاس، نياز است هركلاس يك نفر را بعنوان نماينده به مركز زبان معرفي كند. شما نیز نام و شماره تلفن این نماینده را در برگه گزارش کلاس خود برای موارد ضروری ثبت کنید.
 5. توصيه مي‌شود در مواردي كه شرايط كلاس مناسب باشد، دانشجويان به شكل U در كلاس بنشينند.
 6. دانشجوياني كه بسيار ضعيف هستند براي آموزش كنترل شده و براي توجه ويژه، به مركز زبان معرفي شوند. علاوه بر آن خود شما نیز می توانید با معرفی منابعی بصورت فردی پیگیر یادگیری این دسته از دانشجویان باشید.
 7. كلاسهاي يك جلسه در هفته، حداقل بايد 15 جلسه و كلاسهاي دو جلسه در هفته حداقل بايد 30 جلسه تا پايان ترم تشكيل شود. در غير اينصورت تشكيل كلاسهاي جبراني الزامي است. لطفاً پس از پایان ماه اول آموزش (با کسب آگاهی از مرکز زبان در مورد تاریخ اتمام کلاسها بر اساس تقویم دانشگاهی) ضمن ترسیم برنامه زمانی کلاسها و تعیین کلاسهای جبرانی مورد نیاز، زمان و مكان كلاس‌هاي جبراني را با خانم آكنده كوهي و نماینده کلاس هماهنگ نماييد.
 8. دانشجويان حق ندارند در طول ترم بيش از 3 جلسه غيبت موجه داشته باشند (در كلاس‌هاي يك جلسه در هفته).
 9. ضروري است جهت پيگيري روند آموزش، اساتيد يك دفتر مخصوص كلاس تهيه و در آن ميزان مطالب تدريس شده،  وقايع كلاس و مطالب و فعاليت‌هاي جلسه آينده را بنويسند. کپی این گزارشات هنگام دادن نمرات نهایی به دانشجویان تحویل مرکز می گردد.

 

 

ب:       نرم افزاري

 1. Listening

گوش دادن به مطالب انگليسي از پراهميت ترين نكات در يادگيري زبان مي‌باشد. همانگونه كه اشاره شد اين تمرين بايد به ميزان بسيار زياد و حتي المقدور سطح بندي شده باشد. دانشجويان مي‌توانند با ريختن مطالب پيشنهادي در موبايل يا CD player خود، ميزان اين exposure را حتي به روزي بيش از 4 ساعت برسانند.

        مطالب پيشنهادي براي Listening:

     1-1       براي كلاس زبان تخصصي يك، كتاب Medicine 1 و برای کلاسهای تخصصی دو Medicine 2 هفته‌اي يك جلسه همراه با lecture‌ و writing های مربوطه كار می شود. هنگام تدریس کتابهای مذکور  تکنیک های شنیدن نیز به دانشجویان آموزش داده شود.

 2-1     سايت هايي در اينترنت موجود است كه مطالب پزشكي را مي خواند و سوالاتي درباره آنها مطرح مي كند-مانند: http://www.englishmed.com در صورتیکه شما نیز سایت های مناسبی را می شناسید به آقای کندی در مرکز زبان اعلام فرمایید.

3-1     گوش دادن و مرور  مطالب كتاب هاي Interchange. دانشجوياني كه پايه ضعيف دارند، بهتر است ابتدا به ميزان زياد مطالب اين كتاب ها را مرور كرده و به CD آن گوش دهند.

4-1     گوش دادن به مطالب كتاب هاي1 & 2   Mosaic. دانشجوياني كه CD مربوط به اين كتاب ها را به راحتي متوجه نمي‌شوند لازم است به مطالب Interactions 1 & 2  نيز گوش دهند. درنهايت بايد توانايي دانشجويان به حدي برسد كه در زمان گوش دادن به نوار یاCD  های این کتابها به راحتي مطالب را درك كنند.

5-1     گوش دادن به مطالب كتاب  Quest . اين كتاب دانشجويان را با تكنيك‌هاي شنيدن آشنا مي‌كند.

6-1     ديدن و گوش دادن به مجموعه CD های “How do you do?”

7-1    مجموعه CD و كتاب‌هاي Tactics for Listening (درسه دوره) باتوجه به سطح دانشجويان، منبع خوبي براي تقويت درك شنيداري دانشجوياني است كه مي‌خواهند زمان بيشتري به يادگيري زبان اختصاص دهند.

8-1    تماشاي فيلم‌هاي آموزشي و سطح بندي شده (نمونه‌هايي از اين فيلم‌ها و مطالب شنيداري در مركززبان موجود است).

9-1    پياده كردن مطالب نوار و CD هاي مختلف كه در سطح دانشجو مي‌باشد. از دانشجویان می توانید بخواهید Script مطالبی را که برای بخش شنیداری کلاس در نظر گرفته شده تهیه کرده و به شما ارائه دهند.

 

 1. Speaking

به هر ميزان كه دانشجو input بيشتري دريافت كند، براي صحبت كردن آمادگي بيشتري خواهد داشت. در صحبت كردن توجه ويژه به fluency قبل از accuracy ضروري است. از مشوق‌هاي خوب در آموزش زبان، اميد دادن به فراگير در استفاده از زبان است.

1-2    از هر فرصتي براي حرف كشيدن (eliciting) از فراگير استفاده كنيد.

2-2    تمرين‌هاي pair work و small group با كنترل استاد انجام شود.

3-2    بخش‌هايي از كتاب Medical English ، Medicine 1, Medicine 2 و ESM3  ‌ به          discussion  ياgroup work    اختصاص دارد كه ضروري است مورد توجه قرار گيرد. هنگام كار گروهي، استاد در كنار گروههاي 2 يا 3 نفره دانشجويان قرار مي‌گيرد و آنها را راهنمايي مي‌‌كند.

4-2    دانشجويان قوي‌تر با تشكيل گروه‌هايي خارج از كلاس، به بحث در مورد مسائل مختلف از جمله مطالب كلاس بپردازند و گزارش آن را به استاد ارائه دهند و دانشجويان ضعيف‌تر، ضمن شركت در بحث‌هاي گروهي در خارج از كلاس، هر روز حداقل 5 تا 10 دقيقه در سطح مطالبي كه قبلاً آموخته‌اند يا به تازگي فراگرفته‌اند مطالبي را بگويند و ضبط كنند(موبايل براي اين منظور سودمند است). سپس روز بعد به آن مطالب گوش بدهند و درنهايت به رفع اشكالات خود بپردازند.

 

 

 

 1. Reading

 

 

(مطالب صفحات 4و5 از این جزوه را می توان در اختیار نماینده دانشجویان قرار داد تا تکثیر و در اختیار دانشجویان قرار دهد.)

براي آموزش خواندن، ضروري است فراگير با حجم گسترده‌اي از مطالب خواندني در سطح خود مواجه شود.

براي آموزش كتاب  Medical English (برای دانشجویان تخصصی یک) يا ESM3 (برای دانشجویان تخصصی دو)  ، (بعنوان  warm up و eliciting the related vocabulary) پس  از  بحث   در  مورد عناوين  درس و مرور نكات آموزشي، مناسب است براي بهتر خواندن و درك كردن، مطالب درس را بند به بند (paragraph by paragraph) با دانشجويان مورد بررسي قرار دهيد. نكته مهم در آموزش خواندن، روش پيداكردن يا درك ايده‌هاي اصلي متن و حدس زدن معاني لغات از كلمات و جملات متن است. تكنيك‌هاي خواندن و درك مطلب در اين فرايند آموزش داده می ‌شود. لازم است دانشجويان علاوه بر متون كتاب ESM3 یا Medical English ، مطالب ديگري را نيز براي گسترش دايره واژگان و توانايي درك مطلب خود مطالعه كنند.

 

هنگام مطالعه شخصي، استفاده از روش زير توصيه مي‌شود:

الف-    دقت شود كه متن مورد مطالعه در سطح دانش زباني دانشجويان باشد.

         براي يادگيري موثر زبان سه نكته حائز اهميت است:

 • بطور روزانه و پيوسته مطالعه كنند.
 • از روش مناسب استفاده كنند.
 • از سطح مناسب شروع كنند. بعنوان مثال اگر مي‌بايست روزي 2 ساعت روي يادگيري زبان وقت گذاشته شود، بهتر است در اين 2 ساعت 10 صفحه مطلب مناسب سطح خود را بجاي يك صفحه مطلب سنگين تمرين كنند.

ب-     ابتدا نگاهي كلي به عناوين‌، تصاوير و جداول بياندازند و با طرح سئوالاتي در ذهن خود، پيش‌‌زمينه‌اي در مورد موضوع در ذهن خود بسازند.

ج-      از خواندن كلمه به كلمه متن اجتناب كنند. جملات را عبارت به عبارت(phrase by phrase )  بخوانند و سعي كنند از كلمات آشناي خود براي درك مطلب و حدس كلمات ناآشنا استفاده كنند (متن را مانند يك معما در نظر بگيرند كه قرار است با استفاده از اطلاعات موجود، مفهوم واژه‌هاي ناآشنا را درك كنند).

د-       سعي كنند نكات مهم هر بند را بفهمند و سپس نسبت به مطالعه بند بعدي اقدام كنند.

ه-       اگر پس از چند بار مطالعه‌ي يك بند به روش فوق‌، براي دريافت ايده اصلي متن، نياز به دانستن يك يا چند لغت ضروري بود (يعني بدون دانستن آن لغات امكان درك آن بند نبود)، تنها معاني همان لغات را از فرهنگ لغت يك زبانه بدست آورند. توصيه مي‌شود در اين مرحله، زير كلماتي را كه به حدس خود در مورد معاني آنها مشكوك هستند خط بكشند تا پس از اتمام مطالعه مطلب‌، به ارزيابي حدس خود با استفاده از ديكشنري يك زبانه بپردازند.

و-       در صورتيكه متن بيش از دو صفحه باشد، آن را به بخش‌هاي كوچك‌تر تقسيم كنند و موارد بالا را انجام دهند.

ز-       پس از مطالعه كل متن يا يك بخش كامل از متن‌، به سئوالاتي كه در ابتدا در ذهن خود شكل داده بودند پاسخ دهند و سعي كنند رابطه منطقي و معني‌داري بين اجزا متن پيدا كنند.

ح-      حال مجدداً متن را از ابتدا با دقت بخوانند و سعي كنند تمامي كلمات و نكات دستوري آن را درك يا كشف نمايند. در اين مرحله مي‌توانند معاني كلماتي را كه مطابق نكته «ه» مشخص كرده بودند، پيدا كنند.

هنگام مطالعه، مدت زماني كه صرف خواندن هر بخش مي‌شود بايد مورد توجه قرار گيرد. دانشجويان لازم است هنگام مطالعه متون، با يادگيري روشهاي تند خواني و با اندازه گيري زمان مطالعه هر متن، پيوسته بر سرعت خواندن و درك مطلب خود بيفزايند. زدن تست‌هاي درك مطلب كه مناسب با سطح دانشجو باشد و  تمرين با مطالبي كه براي داوطلبين آزمونهاي كارشناسي ارشد و بالاتر پيشنهاد مي‌شود يا در سايت‌هاي آموزش زبان آورده شده است، در سرعت عمل دانشجو و سرعت در پاسخ گويي به سئوالات درك مطلب كمك مي‌كنند.

براي آگاهي بيشتر از روشهاي خواندن و درك مطلب دانشجويان را به سايت  www.studygs.net   ارجاع دهيد. (لطفا تاكيد شود، مطالب را از بخش انگليسي سايت مطالعه و تمرين كنند).

براي تمرين بيشتر روي مطالب پزشكي كه در سطح زبان عمومي نوشته شده اند دانشجويان را به سايت            

http://kidshealth.org   ارجاع دهيد.

 

 1. Writing

علاوه بر مطالب نوشتاري كه درسرفصل براي آموزش در طول دوره آورده شده است،  دانشجويان براي نوشتن تحقيق و شرح حال و ساير مواردي كه بايد به زبان انگليسي نگاشته شود نياز به كسب توانايي در نوشتن دارند. بنابراين لازم است دانشجويان به انحاء مختلف توان خود را در اين زمينه با همكاري اساتيد محترم افزايش دهند.

برای دانشجويان زبان تخصصي يك، كتاب Medicine 1 هفته‌اي يك جلسه همراه با lecture‌ كار  می شود. بخش‌هاي writing اين كتاب مانند زبان عمومي براي تمرين writing، مورد استفاده قرارمی گیرد.

باتوجه به بخش writing هر كتاب، اساتيد موارد مطرح شده در كتاب را براي دانشجويان توضيح مي‌دهند و از ايشان مي‌خواهند تا مطابق دستورالعمل کتاب متنی را نوشته و در جلسه بعد به استاد تحويل دهند. پس از تحويل هر writing، استاد آن را تصحيح كرده و جلسه بعد به دانشجو عودت مي‌دهد تا دانشجو سركلاس به اشتباهات خود توجه كرده و نكات مبهم آن را سئوال كند، سپس برگه‌ها جمع‌آوري شده و در پوشه مخصوص هر دانشجو قرار داده مي‌شود (اساتيد مي‌توانند اين پوشه‌ها را در لاكر خود در مركز نگهداري كنند و در پایان ترم به خانم دکتر رحیمی تحویل دهند).

درصورت تمايل، اساتيد مي‌توانند با ايجاد يك e-mail مخصوص ارسال تكاليف دانشجويان، از ايشان بخواهند تكاليف خود را در قالب يك فايل Word براي استاد ارسال و استاد محترم بعد از انجام اصلاحات در بخش comment‌، فايل متن اصلاح شده را براي دانشجو ارسال كند.

2 نمره از 20 نمره پاياني به فعاليت‌هاي writing دانشجويان تعلق مي‌گيرد كه لازم است اساتيد بعد از آخرين جلسة كلاس، نمره writing هر دانشجو را از 20 محاسبه و به مركز اعلام نمايند. ارائه تمام تكاليف و ارائه به موقع آنها، 8 امتياز و ميزان پيشرفت و دقت دانشجو 12 امتياز را به خود اختصاص مي‌دهد.

در طول ترم حداقل سه بار بصورت اعلام نشده از دانشجويان بخواهيد در مورد يك مسئله، مطلبي حدود حداقل 100 كلمه براي شما بنويسند(in class writing). همكاران محترم مستحضر هستند كه با توجه به اهميت بحث نگارش براي دانشجويان پزشكي، براي اين بخش از فعاليت هاي اساتيد حق التدريس جداگانه اي در نظر گرفته شده است (راهنماي ارائه سخنراني و اجراي writing  در مركز موجود است).

 

 1. Lecturing

هر دانشجو باید در طول ترم حداقل یک سخنرانی در حدود 10 دقیقه ارائه دهد. از دانشجويان خواسته شود درحد امكان مطالب خود را به شكل slide درآورند، اما هنگام سخنراني نبايد از روي دست نوشته يا slide ، مطالب را بخوانند ـ مناسب است نکاتی در مورد نحوه ارائه سخنرانی و تهیه اسلاید هنگام توضیح در مورد سخنرانی به دانشجویان گفته شود. (علاوه بر اینکه در اینرنت مطالب جالبی در این زمینه موجود است ، جزوه ای در این خصوص نیز در مرکز زبان موجود می باشد).

در زبان تخصصی یک و دو پس از اتمام سخنرانی، استاد سوالات مشخصی را که در ابتدای بحث سخنرانی اعلام کرده بصورت تصادفی از دانشجویان می پرسد. توانایی دانشجویان در پاسخگویی به سوال اساتید در مورد محتوا و ساختار سخنرانی بخشی از یک و نیم  نمره سخنرانی را تشکیل       می دهد.

سوالات اساتید می تواند شامل مطالب زیر باشد:

الف. میزان درستی جملات از نظر دستوری

ب. میزان درستی تلفظ و intonation

ج. میزان ارتباط چشمی با مخاطبان هنگام سخنرانی

د. میزان گویایی و خلاقیت در اسلایدها

ه. میزان آماده بودن سخنران

و سایر مواردی که می توان بوسیله آن میزان توجه دانشجویان به سخنرانی دوستانشان را ارزیابی کرد

 

 1. Vocabulary

براي تقويت سطح واژگان و توانايي retention دانشجويان، خواندن و شنيدن مطالب به ميزان زياد از بهترين توصيه‌ها مي‌باشد. براي دانشجوياني كه در اين سطح (متوسط) مي‌باشند كتاب هايي در سطح  Upper Intermediate يا   Intermediate مي‌تواند منبع خوبي باشد.

به دانشجويان ضعيف‌ پيشنهاد كنيد كتاب‌هاي vocabulary   Upper Intermediate و vocabulary Intermediate را حتماً مطالعه كنند (براي ارزيابي دانشجويان آزمون‌هايي در مركز موجود است).

 

 1. Grammar

در كتاب هاي معرفي شده از سوي مركز، مطالب دستوري بصورت غير مستقيم آورده شده است لذا هر زمان كه نياز است، نكات دستوري براي دانشجويان توضيح داده شود. به دانشجوياني كه نياز به كار بيشتري دارند سايت‌هاي www.englishpage.com و www.englishclub.com را معرفي كرده و از اين دسته دانشجويان بخواهيد گزارش تمرين‌هايي را كه در اين سايت‌ها انجام مي‌دهند به شما ارائه دهند.

 

  8ـ   Terminology  : کتاب Medical Terminology  برای مطالعه بصورت self-studyبرای آموزش واژگان تخصصی طراحی شده است.برای آموزش این کتاب اساتید به روشهای مختلفی می توانند عمل کنند. یکی از راههایی که می تواند به دانشجویان در یادگیری و retention کمک کند استفاده از  سی دی های این کتاب است. می توان پس از نصب سی دی بر روی کامپیوتر کلاس از دانشجویان بصورت تصادفی خواست تا به سوالات بخشهای مختلف هر بخش از درس در مقابل سایر دانشجویان و با استفاده از ویدئو پروژکتور پاسخ دهند.

برای تلفظ صحیح کلمات تخصصی سایت زیر بسیار کاربردی است:

http://www.merckmanuals.com/home/resources/pronunciations/index/b.html

 

 

 

نكاتي درباره بارم بندي آزمون پايان ترم

 

 

 1. listening: حدود 20 سئوال از سئوالات پايان ترم، شنيداري و در سطح مطالب ارائه شده در طول ترم مي باشد.
 2. Vocabulary: تمامي لغات بخش واژگان از كتاب   Medical English يا ESM3  مي باشد (بديهي است گزينه هاي نادرست سئوالات ممكن است از مطالب آموزش داده شده در ترم‌هاي قبل باشد).
 3. Grammar: مطالب دستوري بصورت غير مستقيم مورد ارزيابي قرار مي گيرد .
 4. Cloze: براساس مطالب معرفي شده، متني (خارج از كتاب) با حدود 15 جاي خالي با پاسخ‌هاي 4 گزينه‌اي داده مي‌شود.
 5. Reading Comprehension: اين بخش شامل 3 تا 4 متن، هر كدام با تقريباً 200 لغت و حدود 4 سئوال درك مطلب مي‌شود. براي يك متن با حدود 210 كلمه و 4 سئوال تقريبا 7 دقيقه وقت داده مي‌شود.
 6. Terminology  : بر اساس فصل هاي مشخص شده از كتاب Medical Terminology ، حدود 20 سوال در آزمون آورده مي شود (در طراحي سوالات بخشهاي     roots ،   prefixes ،    suffixes   وkey terms  مورد توجه قرار مي گيرد اما دانشجوياني كه ساير بخش ها بويژه  case study  و   texts   را به خوبي مطالعه كرده اند موفق تر از مابقي دانشجويان عمل خواهند كرد).
 7. در پايان ترم اساتيد در دو مرحله نمرات دانشجويان را اعلام مي كنند: الف) نمرات از 20 نمره به استاد اعلام و استاد مي‌تواند تا حدود 30% (مطابق با جدولي كه هنگام دادن نمرات در اختيار استاد قرار مي گيرد) به نمرات بالاي 10 بعنوان كار كلاسي اضافه كنند و سپس نمره دانشجو را از 5/16 اعلام كنند. ب) 2 نمره براي writing(نمره ایشان به مرکز از 20 اعلام می شود) و 5/1 نمره براي lecture دانشجويان در نظر گرفته شده و به نمره فوق اضافه مي‌شود(حتما در مورد نحوه اجرا و نمره دهی این دو بخش با سرکار خانم دکتر رحیمی مشورت فرمایید).

 

 

تذكر در مورد استفاده از quiz ها

 1. در صورت طراحي  quiz و يا هنگام استفاده از quiz  هاي مركزحداقل يك هفته قبل از برگزاري آزمون مراتب را به خانم سجادي اطلاع دهيد تا ايشان quiz هاي مربوطه را آماده سازند.
 2. به دانشجويان اطلاع داده شود كه هدف از برگزاري quiz، بررسي ميزان پيشرفت ايشان، رفع اشكال دانشجويان به كمك استاد و كسب آمادگي براي آزمون پاياني مي‌باشد. بنابراين دانشجويان به نحوي تشويق شوند كه تنها با تكيه بر اطلاعات خود، در آزمون شركت كنند و براي بدست آوردن سئوالات از كلاس‌هاي ديگر يا دانشجويان ترم‌هاي گذشته، تلاش نكنند.
 3. لطفا برگه اخر اين دستورالعمل را جدا كرده و نظر خود را در مورد اين روش كار نوشته و به کالج بین الملل تحويل دهيد.
جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close