نكاتي درخصوص تدريس سرفصل دروس زبان تخصصي

(رشته های پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، توانبخشی و بهداشت)

 

همكار گرامي،

سلام؛

کالج بین الملل دانشگاه براي اجراي آموزش هماهنگ در كلاس‌هاي زبان تخصصي ، سرفصل خاصی را که مخصوص هر رشته تحصیلی می باشد پيشنهاد داده است. باتوجه به پيشنهاداتي كه همكاران محترم در طول چند ترم گذشته و در جلسات اساتيد مطرح كرده اند و جهت هماهنگي بيشتر در روند و روش آموزش نكات زير به اطلاع مي‌رسد.

دانشجويان زبان تخصصي به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

 1. دانشجوياني كه با گذراندن امتحان تعيين سطح مستقيماً در سطح عمومي پذيرفته شده و اين دوره را با موفقيت طي كرده اند.
 2. دانشجوياني كه بعد از گذراندن پيش نیاز1 يا پيش نیاز2 واحد زبان عمومي را گرفته‌ و پس از گذراندن زبان عمومي(يا احتمالا افتادن و سپس موفق شدن در دروس قبل) وارد اين مرحله شده اند.

باتوجه به اينكه مطالب درسي و امتحان نهايي هر دو گروه يكسان مي‌باشد، تجربه نشان داده است كه مطالب درسي براي گروه اول نسبتاً ساده و براي گروه دوم نسبتاً سنگين است. دليل اينكه مطالب براي گروه دوم ممكن است مشكل باشد اين است كه از اين گروه دانشجويان خواسته شده با فعاليت‌هاي اضافي در طول دو يا سه ترم خود را به سطح متوسط (Intermediate) برسانند، درحاليكه بعضي از آنها بدلايل مختلف تنها به گذراندن درس اكتفا كرده‌اند. بديهي است كساني كه حدود 75% نمره پاياني را در آزمون عمومي( يا تخصصي يك در بعضی رشته ها) خودشان كسب كرده‌اند، در اين مورد شكايت خاصي ندارند و از نظر کالج بین الملل عموماً در سطح متوسط قرار دارند.

براي آموزش مناسب در اين سطح، ابتدا بايد براي دانشجويان اهداف يادگيري زبان و يا آموزش زبان از جمله کسب توانایی درک مطالب تخصصی، آمادگی برای شرکت در آزمونهای کارشناسی ارشد و آزمونهای عمومی زبان توضيح داده شود. سپس مفهوم جمله To be exposed to the language as much as possible با دلايل كافي برای روشن شدن دلیل ارائه مطالب زیاد در هر ترم زبان بيان شود. بطور مثال دانشجو براي 2 ساعت كلاس، بايد حداقل 4 ساعت خارج از كلاس تمرين كند. درعين حال توجه به دو بخش مربوط به آموزش ضروري مي‌باشد.

الف-    سخت افزاري

ب-      نرم افزاري

 

 

الف:     سخت افزاري

دقت شود كه تعداد دانشجويان در سطح زبان تخصصي حداكثر 25 نفر باشد. در صورتيكه پس از پيگيري از طريق مركز امكان تقسيم كلاس نباشد، لازم است باتوجه به سطح دانش زباني دانشجويان، براي آنهايي كه توانايي كمتري دارند فعاليت‌هاي ويژه‌اي در نظر گرفته شود (مرور مطالب ترمهای گذشته می تواند موثر باشد).

 1. توجه جدي به حضور و غياب و حضور فعال دانشجويان ضروري است. برخلاف ساير درسها كه درصورت عدم حضور دانشجو امكان جبران آن با مطالعه جزوات وجود دارد، در آموزش زبان، در هر جلسه كلاس، نكات آموزشي خاصي مطرح مي شود كه دانشجو با عدم حضور در كلاس اين نكات را از دست مي دهد و جبران آن به سادگي امكان پذير نيست. به همين دليل عدم حضور يا حضور غيرفعال در هر جلسه مي‌تواند دانشجو را از تمام يا بخشي از نمره كلاسي محروم كند.
 2. براي هماهنگي در امور مختلف از جمله تهيه كتب از مركز، اعلام كلاسهاي جبراني و تهيه امكانات سمعي _ بصري براي كلاس، نياز است هركلاس يك نفر را بعنوان نماينده به مركز زبان معرفي كند.
 3. دركلاسهايي كه دو استاد مسئوليت آموزش را بعهده دارند، لازم است اساتيد با هماهنگي مركز جلساتي براي هماهنگي بهتر و آگاهي از وضعيت دانشجويان برگزار كنند.
 4. توصيه مي‌شود در مواردي كه شرايط كلاس مناسب باشد، دانشجويان به شكل U در كلاس بنشينند (پس از پايان كلاس از دانشجويان خواسته شود صندلي ها را مجددا به حالت اوليه برگردانند).
 5. دانشجوياني كه بسيار ضعيف هستند براي آموزش كنترل شده و براي توجه ويژه، به مركز زبان معرفي شوند.
 6. كلاسهاي يك جلسه در هفته، حداقل بايد 15 جلسه و كلاسهاي دو جلسه در هفته حداقل بايد 30 جلسه تا پايان ترم تشكيل شود. در غير اينصورت تشكيل كلاسهاي جبراني الزامي است. لطفاً با پیش بینی تعطیلی های طول ترم و با در نظر گرفتن حداکثر زمانی که دانشجویان به دانشگاه می آیند، با هماهنگی با نماینده کلاس سعی کنید کلاسهای جبرانی بصورت فشرده  و یا در اواخر ترم برگزار نگردد (زمان و مكان كلاس‌هاي جبراني را با خانم آكنده كوهي هماهنگ نماييد.)
 7. دانشجويان حق ندارند در طول ترم بيش از 3 جلسه غيبت موجه داشته باشند (در كلاس‌هاي يك جلسه در هفته). دانشجوياني كه بيش از اين حد غيبت دارند به مركز زبان معرفي شوند تا نسبت به حذف درس به ايشان تذكر داده شود.
 8. ضروري است جهت پيگيري روند آموزش، اساتيد يك دفتر مخصوص كلاس تهيه و در آن ميزان مطالب تدريس شده،  وقايع كلاس و مطالب و فعاليت‌هاي جلسه آينده را بنويسند.

 

ب:       نرم افزاري

 1. Listening

گوش دادن به مطالب انگليسي از پراهميت ترين نكات در يادگيري زبان مي‌باشد. همانگونه كه اشاره شد اين تمرين بايد به ميزان بسيار زياد و حتي المقدور سطح بندي شده باشد. دانشجويان مي‌توانند با ريختن مطالب پيشنهادي در موبايل يا walkman خود، ميزان اين exposure را حتي به روزي بيش از 4 ساعت برسانند.

        مطالب پيشنهادي براي Listening:

 1. گوش دادن به مطالب كتاب Interchange. دانشجوياني كه پايه ضعيف دارند، بهتر است ابتدا به ميزان زياد مطالب كتاب Intro را مرور كرده و به CD آن گوش دهند و سپس تا حد امكان به مطالب  Interchange 1گوش دهند.

2-1    گوش دادن به مطالب كتاب Interactions. دانشجوياني كه CD مربوط به اين كتاب را به راحتي متوجه نمي‌شوند، لازم است به مطالبInteractions 1   نيز گوش دهند. درنهايت بايد توانايي دانشجويان به حدي برسد كه در زمان گوش دادن به نوار به راحتي مطالب را درك كنند..

 3-1     سايت هايي در اينترنت موجود است كه مطالب پزشكي را مي خواند و سوالاتي درباره آنها مطرح مي كند-مانند: http://www.englishmed.com  اینگونه سایت ها را به دانشجویان معرفی کنید.

4-1      درخصوص كتاب Interactions 2 بهتر است دانشجویان به مطالبي كه هنوز دركلاس تدريس نشده، گوش ندهند و به دانشجويان قوي توصيه شود مطالب Mosaic 1 را نیز گوش بدهند.

5-1     نوشتن script درسهاي كتاب Interchange (مواردي كه متن آنها در كتاب نيست).

6-1     گوش  دادن و پیاده کردن نوار Steps to Understanding  به دانشجویانی که بصورت پایه ای در درس زبان ضعیف هستند پیشنهاد می شود.

7-1     گوش دادن به مطالب كتاب  Quest (کاوش). اين كتاب دانشجويان را با تكنيك‌هاي شنيدن آشنا

           می کند.        

8-1    ديدن و گوش دادن به مجموعه “How do you do?”

9-1    مجموعه CD و كتاب‌هاي Tactics for Listening (درسه دوره) باتوجه به سطح دانشجويان، منبع خوبي براي تقويت درك شنيداري دانشجوياني است كه مي‌خواهند زمان بيشتري به يادگيري زبان اختصاص دهند.

10-1   تماشاي فيلم‌هاي آموزشي و سطح بندي شده (نمونه‌هايي از اين فيلم‌ها و مطالب شنيداري در مركززبان موجود است).

11-1   پياده كردن مطالب نوار و CD هاي مختلف كه در سطح دانشجو مي‌باشد.

 

 1. Speaking

به هر ميزان كه دانشجو input بيشتري دريافت كند، براي صحبت كردن آمادگي بيشتري خواهد داشت. در صحبت كردن توجه ويژه به fluency قبل از accuracy ضروري است. از مشوق‌هاي خوب در آموزش زبان، اميد دادن به فراگير در استفاده از زبان است.

1-2    از هر فرصتي براي حرف كشيدن (eliciting) از فراگير استفاده كنيد.

2-2    تمرين‌هاي pair work و small group با كنترل استاد انجام شود.

3-2    بخش‌هايي از كتاب   Interactions   ( یا Mosaic ) و کتابهای تخصصی بعضی رشته ها                به   discussion  ياGroup work    اختصاص دارد كه ضروري است مورد توجه قرار گيرد. هنگام كار گروهي، استاد در كنار گروههاي 2 يا 3 نفره دانشجويان قرار مي‌گيرد و آنها را راهنمايي مي‌‌كند.

4-2    دانشجويان قوي‌تر با تشكيل گروه‌هايي خارج از كلاس، به بحث در مورد مسائل مختلف از جمله مطالب كلاس بپردازند و گزارش آن را به استاد ارائه دهند و دانشجويان ضعيف‌تر، ضمن شركت در بحث‌هاي گروهي در خارج از كلاس، هر روز حداقل 5 تا 10 دقيقه در سطح مطالبي كه قبلاً آموخته‌اند يا به تازگي فراگرفته‌اند مطالبي را بگويند و ضبط كنند(موبايل براي اين منظور سودمند است). سپس روز بعد به آن مطالب گوش بدهند و درنهايت به رفع اشكالات خود بپردازند.

5-2    از دانشجویان قوی و داوطلب می توان خواست راجع به مطالب تخصصی رشته خود اسلاید هایی را تهیه و با زبان ساده در مورد موضوعات تخصصی حدود 5 تا 10 دقیقه سخنرانی کنند.

 

 1. Reading

براي آموزش خواندن، ضروري است فراگير با حجم گسترده‌اي از مطالب خواندني در سطح خود مواجه شود.

براي آموزش كتاب   Interactions   ( یا Mosaic ) و کتابهای تخصصی ، پس  از  بحث   در  مورد عناوين  درس (بعنوان  warm up و eliciting the related vocabulary) و مرور نكات آموزشي، مناسب است براي بهتر خواندن و درك كردن، مطالب درس را بند به بند (paragraph by paragraph) با دانشجويان مورد بررسي قرار دهيد. نكته مهم در آموزش خواندن، روش پيداكردن يا درك ايده‌هاي اصلي متن و حدس زدن معاني لغات از كلمات و جملات متن است. تكنيك‌هاي خواندن و درك مطلب در اين فرايند آموزش داده ‌شود. لازم است دانشجويان علاوه بر متون تخصصی ، مطالب ديگري را نيز براي گسترش دايره واژگان و توانايي درك مطلب خود مطالعه كنند.

هنگام مطالعه شخصي، استفاده از روش زير توصيه مي‌شود:

الف-    دقت شود كه متن مورد مطالعه در سطح دانش زباني دانشجويان باشد.

         براي يادگيري موثر زبان سه نكته حائز اهميت است:

 • بطور روزانه و پيوسته مطالعه كنند.
 • از روش مناسب استفاده كنند.
 • از سطح مناسب شروع كنند. بعنوان مثال اگر مي‌بايست روزي 2 ساعت روي يادگيري زبان وقت گذاشته شود، بهتر است در اين 2 ساعت 10 صفحه مطلب مناسب سطح خود را بجاي يك صفحه مطلب سنگين تمرين كنند.

ب-     ابتدا نگاهي كلي به عناوين‌، تصاوير و جداول بياندازند و با طرح سئوالاتي در ذهن خود، پيش‌‌زمينه‌اي در مورد موضوع در ذهن خود بسازند.

ج-      از خواندن كلمه به كلمه متن اجتناب كنند. جملات را عبارت به عبارت(phrase by phrase )  بخوانند و سعي كنند از كلمات آشناي خود براي درك مطلب و حدس كلمات ناآشنا استفاده كنند (متن را مانند يك معما در نظر بگيرند كه قرار است با استفاده از اطلاعات موجود، مفهوم واژه‌هاي ناآشنا را درك كنند).

د-       سعي كنند نكات مهم هر بند را بفهمند و سپس نسبت به مطالعه بند بعدي اقدام كنند.

ه-       اگر پس از چند بار مطالعه‌ي يك بند به روش فوق‌، براي دريافت ايده اصلي متن، نياز به دانستن يك يا چند لغت ضروري بود (يعني بدون دانستن آن لغات امكان درك آن بند نبود)، تنها معاني همان لغات را از فرهنگ لغت يك زبانه بدست آورند. توصيه مي‌شود در اين مرحله، زير كلماتي را كه به حدس خود در مورد معاني آنها مشكوك هستند خط بكشند تا پس از اتمام مطالعه مطلب‌، به ارزيابي حدس خود با استفاده از ديكشنري يك زبانه بپردازند.

و-       در صورتيكه متن بيش از دو صفحه باشد، آن را به بخش‌هاي كوچك‌تر تقسيم كنند و موارد بالا را انجام دهند.

ز-       پس از مطالعه كل متن يا يك بخش كامل از متن‌، به سئوالاتي كه در ابتدا در ذهن خود شكل داده بودند پاسخ دهند و سعي كنند رابطه منطقي و معني‌داري بين اجزا متن پيدا كنند.

ح-      حال مجدداً متن را از ابتدا با دقت بخوانند و سعي كنند تمامي كلمات و نكات دستوري آن را درك يا كشف نمايند. در اين مرحله مي‌توانند معاني كلماتي را كه مطابق نكته «ه» مشخص كرده بودند، پيدا كنند.

هنگام مطالعه، مدت زماني كه صرف خواندن هر بخش مي‌شود بايد مورد توجه قرار گيرد. دانشجويان لازم است هنگام مطالعه متون، با يادگيري روشهاي تند خواني و با اندازه گيري زمان مطالعه هر متن، پيوسته بر سرعت خواندن و درك مطلب خود بيفزايند. زدن تست‌هاي درك مطلب كه مناسب با سطح دانشجو باشد و  تمرين با مطالبي كه براي داوطلبين آزمونهاي كارشناسي ارشد و بالاتر پيشنهاد مي‌شود يا در سايت‌هاي آموزش زبان آورده شده است، در سرعت عمل دانشجو و سرعت در پاسخ گويي به سئوالات درك مطلب كمك مي‌كنند.

براي آگاهي بيشتر از روشهاي خواندن و درك مطلب دانشجويان را به سايت  www.studygs.net   ارجاع دهيد. (لطفا تاكيد شود، مطالب را از بخش انگليسي سايت مطالعه و تمرين كنند).

براي تمرين بيشتر روي مطالب تخصصی كه در سطح زبان عمومي نوشته شده اند دانشجويان را به سايت            

http://kidshealth.org   ارجاع دهيد

هر رشته تحصیلی دارای سایت های معتبری می باشد. مناسب است همکاران محنرم با مبا اساتید تخصصی رشته ای که تدریس مس کنند و دانشجویان ان رشته سایت های مناسبی را شناسایی کرده و بر اساس  انها تکالیفی را برای دانشجویان مشخص نمایند. بعنوان نمونه می توان به سایت های زیر اشاره کرد

اتاق عمل:   http://www.ast.org/    و  http://www.bls.gov/oco/ocos106.htm

پرستاری و مامایی:  www.kidshealth.org

پروتز دندان:   http://www.villanyident.hu

مدیریت بیمارستانی:

 

 1. Writing

 كتاب Interactions تمرين‌هاي مناسبي براي Writing دارد. از دانشجويان بخواهيد تمامي تمرين‌هايي را كه مربوط به اين مهارت مي‌باشند انجام دهند. در برخي موارد مي‌توانيد از دانشجويان بخواهيد تمرين‌هاي مربوطه را برروي كاغذ جداگانه‌اي انجام و آنها را به شما تحويل دهند.

 براي تقويت توانايي نوشتن دانشجويان مي توان كتاب  Academic Writing Course را به دانشجويان معرفي كرد. باتوجه به اينكه جواب تمرين‌هاي كتاب در انتهاي اين كتاب مي‌باشد، همكاران محترم دانشجوياني را كه مايل به مطالعه اين كتاب هستند راهنمايي كنند  كه ابتدا جواب تمرين‌ها را بدهند و بعد با كليد جوابها در آخر كتاب مقايسه كنند.

 1. Vocabulary

براي تقويت سطح واژگان و توانايي retention دانشجويان، خواندن و شنيدن مطالب به ميزان زياد از بهترين توصيه‌ها مي‌باشد. براي دانشجوياني كه در اين سطح (متوسط) مي‌باشند كتاب هايي در سطح  Upper Intermediate يا   Intermediate مي‌تواند منبع خوبي باشد.

به دانشجويان ضعيف‌ پيشنهاد كنيد در صورتیکه در کلاسهای پیش نیاز كتاب‌هاي vocabulary          Basicو vocabulary Intermediate را بخوبی تمرین نکرده اند به مرور این کتابها بپردازند و به دانشجویان قوی کتاب  Upper-intermediate Vocabulary را معرفی کنید. (براي ارزيابي دانشجويان آزمون‌هايي در مركز موجود است).

 1. Grammar

در كتاب هاي معرفي شده از سوي مركز، مطالب دستوري بصورت غير مستقيم آورده شده است، لذا هر زمان كه نياز است، نكات دستوري براي دانشجويان توضيح داده شود. به دانشجوياني كه نياز به كار بيشتري دارند سايت‌هاي www.englishpage.com و www.englishclub.com را معرفي كرده و از اين دسته دانشجويان بخواهيد گزارش تمرين‌هايي را كه در اين سايت‌ها انجام مي‌دهند به شما ارائه دهند.

  7ـ   Terminology  : کتاب Medical Terminology  برای مطالعه بصورت self-studyبرای آموزش واژگان تخصصی طراحی شده است.برای آموزش این کتاب در صورت تمایل استاد و موافقت دانشجویان (در مواردی که جز سر فصل ذکر نشده است) اساتید به روشهای مختلفی می توانند عمل کنند. یکی از راههایی که می تواند به دانشجویان در یادگیری و retention کمک کند استفاده از  سی دی های این کتاب است. می توان پس از نصب سی دی بر روی کامپیوتر کلاس از دانشجویان بصورت تصادفی خواست تا به سوالات بخشهای مختلف هر بخش از درس در مقابل سایر دانشجویان و با استفاده از ویدئو پروژکتور پاسخ دهند.

برای تلفظ صحیح کلمات تخصصی سایت زیر بسیار کاربردی است:

http://www.merckmanuals.com/home/resources/pronunciations/index/b.html

نكاتي درباره بارم بندي آزمون پايان ترم

 

 1. Vocabulary: تمامي لغات بخش واژگان از كتاب   Interactions  ) برای دانشجویان تخصصی 2  Mosaic  ) يا متون تخصصی معرفی شده در کلاس مي باشد (بديهي است گزينه هاي نادرست سئوالات ممكن است از مطالب آموزش داده شده در ترم‌هاي قبل باشد).
 2. Grammar: مطالب دستوري بصورت غير مستقيم مورد ارزيابي قرار مي گيرد .
 3. Cloze: براساس مطالب معرفي شده، متني (خارج از كتاب) با حدود 15 جاي خالي با پاسخ‌هاي 4 گزينه‌اي داده مي‌شود.
 4. Reading Comprehension: اين بخش شامل 3 تا 4 متن، هر كدام با تقريباً 200 لغت و حدود 4 سئوال درك مطلب مي‌شود. براي يك متن با حدود 200 كلمه و 4 سئوال تقريبا 8 دقيقه وقت داده مي‌شود.
 5. Terminology  : در کلاسهایی که این کتاب بعنوان یکی از منابع درسی معرفی شده است بر اساس فصل هاي مشخص شده از كتاب Medical Terminology ، تعدادی سوال در آزمون آورده مي شود (در طراحي سوالات بخشهاي     roots ،   prefixes ،    suffixes   وkey terms  مورد توجه قرار مي گيرد اما دانشجوياني كه ساير بخش ها بويژه  case study  و   texts   را به خوبي مطالعه كرده اند موفق تر از مابقي دانشجويان عمل خواهند كرد).در سایر کلاسها نیز می توان این کتاب را بعنوان مطلب کمکی به دانشجویان معرفی کرد.
 6. در پايان ترم نمرات از 20 نمره به استاد اعلام و استاد مي‌تواند تا حدود 30% (مطابق با جدولي كه هنگام دادن نمرات در اختيار استاد قرار مي گيرد) به نمرات بالاي 10 بعنوان كار كلاسي اضافه كنند (در صورت كسب حداقل 45% نمره در آزمون نهايي).

 

تذكر در مورد استفاده از quiz ها

 1. در صورت طراحي  quiz و يا هنگام استفاده از quiz  هاي مركزحداقل يك هفته قبل از برگزاري آزمون مراتب را به خانم سجادي اطلاع دهيد تا ايشان quiz هاي مربوطه را آماده سازند.
 2. به دانشجويان اطلاع داده شود كه هدف از برگزاري quiz، بررسي ميزان پيشرفت ايشان، رفع اشكال دانشجويان به كمك استاد و كسب آمادگي براي آزمون پاياني مي‌باشد. بنابراين دانشجويان به نحوي تشويق شوند كه تنها با تكيه بر اطلاعات خود، در آزمون شركت كنند و براي بدست آوردن سئوالات از كلاس‌هاي ديگر يا دانشجويان ترم‌هاي گذشته، تلاش نكنند.
 3. همکار گرامی لطفا این دستورالعمل را پس از مطالعه همراه خود به کلاس برده و برای تاکید بیشتر بر روی مطالب، هر قسمت را که صلاح می دانید بطور مستقیم از روی دستورالعمل برای دانشجویان بخوانید.
 4. لطفا برگه اخر اين دستورالعمل را جدا كرده و نظر خود را در مورد اين روش كار نوشته و به کالج بین الملل تحويل دهيد.
جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close