1

سایت فوق فایل های صوتی متفاوتی را جمع آوری نموده که پس از شنیدن آنها در انتهای صفحه جدولی وجود دارد که میبایست مطالبی را در خصوص فایل ها نوشته شود.

2


ای سایت فایل های صوتی را در 3 سطح ساده- متوسط و پیشرفته آورده است. پس از انتخاب سطح خود به فایل ها گوش دهید.

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close