متاآنالیز مقدماتی

                  

 

 

گارگاه آموزشی دو روزه متاآنالیز مقدماتی

 

مدرس : دکتر سکینه شب بیدار

 

زمان : چهارشنبه 19 و پنجشنبه 20 دی ماه 1397

 

ساعت:  8:30 لغایت 16

 

مکان برگزاری :  کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران ،طبقه سوم

 

برخی از سرفصل های آموزشی:

 

1. جستوجوی پیشرفته

 

2. مدیریت مقالات

 

3. ارزیابی کیفیت مقالات

 

4. متاآنالیزداده های کارآزمایی بالینی

 

5. متاآنالیز داده های مستخرج از مطالعات مشاهده ای

 

6. آزمون سو گیری در انتشار

 

7. آنالیز زیرگروه ها

 

8. متارگرسیون

و...

 

 

Close